Monday, June 23, 2008

NOLI ME TANGERE NI JOSE RIZAL- TAGALOG Summary of Chapter 5

This is the TAGALOG summary of chapter 5 of NOLI ME TANGERE BY JOSE RIZAL.

Kabanata V
Pangarap sa Gabing Madilim

Nakarating si Ibarra sa Fonda deLala kung saan siya ay naninirahan kapag siya ay nasa Maynila. Pagod na tumuloy siya sa kaniyang silid at naupo sa silya. Nagulo ang isip niya sa narinig niyang kuwento tungkol sa kaniyang ama.

Sa bintana ay natanaw niya sa kabilang ilog ang bahay na maliwanag. Naririnig niya ang tugtugin ng orkestra at kalasing ng mga pinggan at kubyertos.

Sa iniwanang niyang bahay ni Kapitan Tiyaga ay may isang binibini na nababalot ng diyamante at ginto at magandang damit. Ang mga panauhin ay mga Kastila, Pilipino, Intsik, militar at pari na lahat ay humahaga sa kagandahan ni Maria Clara maliban sa isang batang paring Pransiskano. Si Donya Victorina ay inaayusan naman ng buhok si Maria Clara.

Dahil sa pagod ng isip at katawan, si Ibarra ay nakatulog. Ang hindi inantok ay ang batang Pransiskano.

,,,,,,,,,,

1 comment:

conan said...

salamt! malaki ang tulong nito sa akin!!!