Sunday, January 25, 2009

BIOGRAPHY OF PRESIDENT CORAZON C. AQUINO

For the biography of President Corazon Aquino in Tagalog, please go in this page.


Corazon C. Aquino who is popularly known as g Cory Aquino was the eleventh president of the Republic of the Philippines and was the first woman president of the country as well as Asia. She was the widow of the late Senator Benigno Aquino whose assassination in 1983 triggered the political unrest which culminated in the bloodless revolution.

Childhood and Education

María Corazón "Cory" Cojuangco Aquino was born on January 25, 1933 in Tarlac in a rich Cojuangco clam. Her father was Jose Cojuangco while her mother was Demetria Sumulong. She was the fourth in the family of six siblings, namely; Pedro, Josephine Reyes, Teresita Lopa, Jose Jr., and Maria Paz Teopaco. She studied in St. Scholastica and Assumption Convent of Manila. She studied abroad in the Ravenhill Academy of Philadelphia and Notre Dame Convent School both in New York and the College of Mount Saint Vincent. She finished Bachelors of Arts major in French Language and minor in Mathematics in the year 1953.


Married Life

She was studying in law in FEU when she stopped to marry Benigno "Ninoy" Aquino, Jr. in 1954.

They had five children, four daughters and a son. They are Ma. Elena A.Cruz, Aurora Corazon A. Abellada, Victoria Eliza A. Dee, Kristina A. Yap better known as Kris Aquino, the actress and TV host and Benigno Aquino III or Noynoy who was elected Senator of the Philippines.

She remained plain housewife while her husband Ninoy Aquino became a mayor at age 22 and governor of Tarlac. He became the youngest senator when elected in 1967.

When martial law was declared by President Ferdinand Marcos in September 1972, Ninoy Aquino was among those who were arrested and sentenced to death.

He was allowed together with the family to fly to Boston for health reason. The family stayed there for three years.

Cory Aquino was not with Ninoy Aquino when he returned and was assassinated in the Manila International Airport on August 21, 1983.

Cory Aquino returned to the Philippines to bury her husband with two million people in attendance.

Life as a President

Cory Aquino became active in the protests against Marcos. After a compromise was reached with the political party of Salvador Laurel, she was drafted to run in the snap presidential election when against Marcos.

Although Comelec declared President Ferdinand Marcos as the winner, the tally of Namfrel showed otherwise.

On February 22, 1986, Juan Ponce Enrile and Fidel Ramos severed their loyalties from the Marcos administration. People power were called to protect the two who were holed up in a military camp.

On February 25, 1986, President Corazon Aquino was sworn in as President of the Philippines at the Club Filipino while Marcos took his oath in the Malacanan Palace.

That night, Marcos family fled with the help of the US government to Hawaii.

Kahit nanalo si Marcos sa bilangan ng COMELEC, nagpapakita naman ng ibang bilang ang NAMFREL.

Nang Pebrero 22, 1986, inilunsad ang People Power matapos na humiwalay sina Juan Ponce Enrile at Fidel Ramos sa administrasyon ni Marcos.Life as President
She received numerous awards during the first year of her administration; among this was the Woman of the Year of the Time Magazine.

She signed the Comprehensive Agrarian Reforn which mandated the distribution of land to farmers/tenants.

She was severely criticized when her family's landholdings were exempted because it was a corporate farm.

It was also during her administration when the Constitution in 1935 was replaced by the new Constution which was drawn by the Constitutional Convention and was ratified in a plebiscite.

Her governance was considered poltically unstable as coups after coups were made by the dissatisfied military people.

Nature calamities brought havoc to the country during her term. There was the strong earthquake in Baguio, the eruption of Mt. Pinatubo and the storm that sunk a ferry with hundreds pf people.

Life after the presidency


Life After presidency

Cory Aquino endorsed Alfredo lim during the 1992 presidential election. He place fifth.

She became active in the protests against the Arroyo government. She was criticized when she apologized to ex-President Estrada for joining the People Pwer 2.

She was diagnosed with cancer in March 2008.

Talambuhay ni Presidente Corazon C. Aquino

Para sa talambuhay ni President Corazon C. Aquino sa English, pumunta rito.

image: Cory_Aquino

Si Corazon C. Aquino na kilala bilang Cory Aquino ay ang ikalabing-isang pangulo ng Republika ng Pilipinas at kauna-unahang babaeng pangulo sa Pilipinas at sa Asya. Siya ay biyuda ng dating Senador Benigno Aquino Jr. na ang ikanamatay ang nagtulak sa EDSA 1 rebolusyon.
Kapanganakan at Pag-aaral


Si María Corazón "Cory" Cojuangco Aquino ay ipinanganak noong Enero 25, 1933 sa Tarlac sa mayamang pamilya ni Jose Cojuangco at Demetria Sumulong. Pang-apat sa anim na anak na sina Pedro, Josephine Reyes, Teresita Lopa, Jose Jr., and Maria Paz Teopaco, siya ay nag-aral sa St. Scholastica at Assumption Convent sa Manila. Nag-aral din siya sa Ravenhill Academy sa Philadelphia, sa Notre Dame Convent School the Notre Dame Convent School in New York at sa College of Mount Saint Vincent. Siya ay nagtapos sa Bachelor of Arts major in French Language and minor in Mathematics noong 1953.

Buhay May-Asawa

Nag-aaral siya ng Law sa FEU nang aiya ay huminto upang pakasal kay Benigno "Ninoy" Aquino, Jr. noong 1954.

Sila ay nagkaroon ng limang anak. Sila ay sina Ma. Elena Cruz, Si Aurora Corazon Abellada, Victoria Eliza Dee, ang actress na si Kristina "Kris" Aquino-Yap at ang kaisa-isang anak na lalaki na si Benigno "Noynoy" Aquino III who also was elected as Senator.

Siya ay nanatiling may-bahay habang ang kaniyang asawang si Ninoy Aquino ay naging alkalde sa edad na dalawampu't dalawa, naging gobernador ng Tarlac at Senador ng Pilipinas.

Nang ideklara ang martial law ni Ferdinand Marcos noong 1972, isa si Ninoy sa mga naaresto at nahatulan ng kamatayan.

Siya ay pinayagan, kasama ang kaniyang pamilya na lumipad sa Estados Unidos noong 1980, sa Boston kung saan sila ay nanirahan nang tatlong taon.

Nang pinatay si Ninoy Aquino nang bumalik siya na hindi kasama si Cory at ang mga anak, umuwi si Cory para pangunahan ang paglilibing sa asawa na dalawang miyong tao ang sumama.

Buhay sa Pulitika

Mula nang mamatay ang kaniyang asawa, naging aktibo si Cory sa mga demonstrasyon. Napagkasunduang ilaban siya kay Presidente Marcos nang pumayag itong tumawag ng snap election.

Kahit nanalo si Marcos sa bilangan ng COMELEC, nagpapakita naman ng ibang bilang ang NAMFREL.

Nang Pebrero 22, 1986, inilunsad ang People Power matapos na humiwalay sina Juan Ponce Enrile at Fidel Ramos sa administrasyon ni Marcos.

Noong Pebrero 25,1986 ay nanumpa si Presidente Cory Aquino sa Club Filipino habang si Marcos ay nanumpa sa Malacanan. Kinagabihan, ang buong mag-anak ng Marcos ay inilipad sa Estados Unidos palabas ng Pilipinas para iligtas sa mga taong nagsama-samang ibagsak ang diktadurya.

Ang Pagiging Presidente
Sa unang taon ng kaniyang pamamahala, maraming awards siyang natanggap kasama ang Woman of the Year ng Time Magazine.

Pinirmahan niya ang Comprehensive Agrarian Reform na nag-uutos na ipmahagi ang mga lupain sa mga magsasaka maliban sa limang ektarya na maaring iwanan sa may-ari ng lupa. Isa ito sa mga naging kaso ng pagkawala ng pagtitiwala sa kaniya ng mga dating kapanalig ng hindi nila isali ang mahigit anim na libong ektarya na pagmamay-ari ng pamilang Cojuangco.

Sa kaniyang administrasyon din binago ang Constitution 1935 sa ginawang Constitutional Convention at plebisito na iaprubahan ang Bagong Saligang Batas.

Marami ring pag-aalsa ng militar ang nangyari sa kaniyang administrasyon na ikinasawi ng mga tao.

Sa kaniyang termino rin nangyari ang lindol, ang paglubog ng bapor at ang pagsabog ng Bulkang Pinatubo.

Pagkatapos ng Pagka Presidente

Inindorso niya si Alfredo Lim pagpangulo pero ito nanalo. Sumama rin siya sa EDSA 2 subali't humiwalay kaagad sa administrasyon at naging aktibo sa pagkontra kay Gloria Arroyo kasama ng dating si Erap Estrada at ang mga kontra partido.

Siya ay natuklasang may colon cancer noong Marso 2008.

Buwan ng Hulyo nang inihinto na ang mga paggamot sa kaniya at nanatili na siya sa ospital.