Monday, December 15, 2008

Emilio Jacinto

Talambuhay ni Emilio Jacinto -Utak ng Katipunan

emilio_jacinto
Si Emilio Jacinto ay ipinanganak sa Trozo, Manila noong Disyembre 15, 1875. Ang kaniyang mga magulang ay sin Mariano Jacinto at Josefa Dizon.
Siya ang kinikilalang Utak ng Katipunan. Sinulat niya ng Kartilya ng Katipunan at ang mga tulang “Sa Mga Kababayan”,ang “Pahayag”at ang “A La Patria”.
Siya ang editor ng Kalayaan, ang pahayagan ng Katipunan.
.
Noong Agosto 30, 1896, ang Katipunan ay sinugod ang garrison ng mga Kastila sa San Juan del Monte.

Nautusan si Jacinto na iligtas s Jose Rizal mula sa kinasasakyan nitong bapor papunta sa Cuba. Hindi pumayag si Rizal.

Noong Febrero, 1898, siya ay nasugtn sa pakikipaglaban sa mga sundalong Kastila sa Maimpis, Laguna. Siya ay ginamot ng isang doctor na Kastila.

Tumakas siya papuntang Majayjay upang pamunuan ang mga Katipunero sa lugar na iyon.
Namatay si Jacinto sa edad na dalawampu’t apat sa sakit na malaria. sa Majayjay, Laguna noong Abril 1899.

Emilio Jacinto

Talambuhay ni Emilio Jacinto -Utak ng Katipunan

emilio_jacinto

Si Emilio Jacinto ay ipinanganak sa Trozo, Manila noong Disyembre 15, 1875. Ang kaniyang mga magulang ay sin Mariano Jacinto at Josefa Dizon.
Siya ang kinikilalang Utak ng Katipunan. Sinulat niya ng Kartilya ng Katipunan at ang mga tulang “Sa Mga Kababayan”,ang “Pahayag”at ang “A La Patria”.
Siya ang editor ng Kalayaan, ang pahayagan ng Katipunan.
.
Noong Agosto 30, 1896, ang Katipunan ay sinugod ang garrison ng mga Kastila sa San Juan del Monte.

Nautusan si Jacinto na iligtas s Jose Rizal mula sa kinasasakyan nitong bapor papunta sa Cuba. Hindi pumayag si Rizal.

Noong Febrero, 1898, siya ay nasugtn sa pakikipaglaban sa mga sundalong Kastila sa Maimpis, Laguna. Siya ay ginamot ng isang doctor na Kastila.

Tumakas siya papuntang Majayjay upang pamunuan ang mga Katipunero sa lugar na iyon.
Namatay si Jacinto sa edad na dalawampu’t apat sa sakit na malaria. sa Majayjay, Laguna noong Abril 1899.

Saturday, November 22, 2008

Giant Lantern Festival-San Fernando Pampanga
The Giant Lantern Festival is an annual festival held in December (Saturday before Christmas Eve) in the City of San Fernando in the Philippines. The festival features a competition of giant lanterns. Because of the popularity of the festival, the city has been nicknamed the "Christmas Capital of the Philippines".

The first lantern festival was held to honor President Manuel L. Quezon. At that time, Quezon made Arayat his rest area and converted Mount Arayat into a tourist resort. As a show of gratitude to Quezon, the people of San Fernando held a Christmas lantern contest to honor the first family. Quezon himself donated the prize for his lantern contest, which was personally awarded to the winner by First Lady Aurora Aragon Quezon.

In the years that followed, more innovations were introduced to the giant lanterns. Colored plastics replaced traditional papel de hapon. Large steel barrels called rotors also substituted the hand-controlled switches to manipulate the lights. And lanterns have grown in size, approximately 20-feet today, and illuminated by about 3,500 to 5,000 light bulbs.

source: wikipedia

According to Ivan Henares, the festival started from Bacolor.

The San Fernando lantern industry evolved from the Giant Lantern Festival of San Fernando. The festival, which is held every December, finds its roots in Bacolor where a much simpler activity was held. Following the transfer of the provincial capital from Bacolor to San Fernando in August of 1904, this parul event followed as well. "Ligligan Parul" was said to have started in San Fernando in the year 1904. But some say that the "Ligligan Parul" did not happen immediately after the transfer and in fact began in 1908.


See the entire article here.

Sunday, November 16, 2008

Biography of President ELPIDIO QUIRINO

For the biography of ELPIDIO QUIRINO in Tagalog, please go to this page.

ELPIDIO_QUIRINO
Elpidio Rivera Quirino was born on November 16, 1890 in Vigan Ilocos Sur. He was the sixth president of the Philippines.

His parents were Mariano Quirino and Gregoria Rivera who were both from Caoayan, Ilocos Sur. He attended Vigan High School but graduate in Manila High School in 1911 while working in the Bureau of Lands.

He studied law in the University of the Philippines and graduated in 1915. He passed the bar later that year. After practicing law, he run for congressman and was elected from 1919 to 1925. He was elected Senator from 1925 to 1931. Then he served as Secretary of Finance and Interior under the Commonwealth government.

His wife Alicia Syquia Quirino died in World War 2 with three of their five children.

After the war, he was elected Vice-President of the Republic of the Philippines with Manuel Roxas as the president.

When Manuel Roxas died of stroke, he assumed the presidency on April 17, 1948. The following year, he was elected as the President of the Philippines for a four year term. His daughter Vicki Quirino performed the First Lady's functions.

His administration was tainted by graft and corruption and faced a serious threat from the Hukblalahap, an anti-Japanese guerilla army which tried to overthrow the government.

He tried to run for reelection in 193 but lost to Ramon Magsaysay.

ELPIDIO QUIRINO-Talambuhay

Para sa talambuhay ni ELPIDIO QUIRINO sa English, pumunta dito.Si ELPIDIO EIVERA QUIRINO ay ipinanganak noong Nobyembre, 16, 1890 sa Vigan, Ilocos Sur. Siya ay ikaanim na pangulo ng Pilipinas.

Ang mga magulang niya ay si Mariano Quirino at Gregoria Rivera na parehong taga Caoayan, Ilocos Sur. Siya ay nag-aral sa Vigan High School pero nagtapos siya sa Manila High School noong 1911 habang siya ay nagtatrabaho sa Bureau of Lands.Nag-aral siya ng pagkadalubhasa sa Batas sa Pamantasan ng Pilipinas at nagtapos noong 1915.

Pumasok siya sa pulitika noong 1919 hanggang 1925 bilang congressman at bilang senador noong 1925 to 1931.

Naging Kalihim siya ng Pananalapi at Interior sa gobyernong Commonwealth ng Pilipinas.

Noong Ikalawang digmaan ng Pilipinas, namatay ang kaniyang asawang si Alicia Syquia Quirino at ang tatlo sa kanilang limang anak.

Inihalal siyang Bise-presidente pagkatapos ng giyera kung saan ang pangulo ay si Manuel Roxas.

Nang mamatay si Manuel Roxas sa atake sa puso, siya ay naging pangulo noong April 17, 1948.

Sa sumunod na taon siya ay inihalal bilang Pangulo para sa apat na taon. Ang kaniyang anak na si Vicki Quirino ang tumayo bilang unang Ginang.

Ang kaniyang administrasyon ay nabahiran ng mga kasong katiwalian at ang pakikilaban sa mga Hukbalahap.Tumakbo ulit siya sa pagkapangulo noong 1953 pero tinalo siya ni Ramon Magsaysay.

Friday, November 14, 2008

Gregorio Del Pilar- Bayani ng Tirad Pass

Talambuhay ni Gregoria del Pilar

hero_gregorio_del_pilar
Si Gregorio del Pilar y Sempio ay ipinanganak noong Nobyembre 14, 1875 at namatay noong December 2, 1899. Siya ay isa sa pinakabatang heneral sa Rebolusyon s Pilipinas at ang Giyera ng Filipino at Amerikano.
Ang kaniyng mg magulang ay sina Fernando H. del Pilar at Felipa Sempio ng Bulacan, Bulacan. Siya ay pamangkin nina Marcelo H. del Pilar at Toribio H. del Pilar.
Siya ay nagtapos sa Ateneo de Manila noong 1896 sa edad na dalawampu. Nang magkaroon ng rebolusyon laban sa Espanya sumali sya kay Andres Bonifacio.
Siya ay kinuha ni Emilio Aguinaldo upang siyang manguna sa mga tropa sa Bulacan at Nueva Eciha.

Nang pumutok ang labanan ng Filipino laban sa Amerikano noong Febrero 1899, natalo niya si Major Franklin Bell at napatay niya si Koronel John Stotsenburg.
Noong Disyembre 2, 1899 , pinangunahan niya ang animnapung sundalo para bantayan ang Tirad Pass upang makatakas si Heneral Emilio Aguinaldo.
Nambaril siya sa leeg na kaniyng ikinmatay. Matagal bago nailibing ang kaniyang labi na walang pangalan.

Nakilala na lamang siya dahil sa kaniyang gintong ngipin na ipinalagay niy noong siya ay nasa Hongkong.

Saturday, October 25, 2008

Ibalong Festival - Legazpi

ibalong festival

photocredit: marty

The Ibalong Festival is a week long series of festivities celebrated from October 25 to 31 every year. The festival’s name is derived from one of the province’s foremost epic, the ‘Ibalong’ which detailed the myths and legends of the region long before the colonizers came. Apart from commemorating a cultural landmark, the Ibalong Festival is also a celebration of the province’s people and their resiliency, given the string calamities that regularly befall the region given its typhoon-proned geographical location.

Like most fiestas in the country, the main event of Ibalong Festival is its choreographed dances performed in the streets of Legazpi City. Such performances depict the numerous myths and legends contained in the Ibalong epic of the province and are done with the majestic visage of the Mayon Volcano, with its perfect cone, as their backdrop. The street dances are commonly performed by students from high schools throughout Albay and some times even from those outside of the province are invited to participate in the street dance which also doubles as a contest.

Being a week-long celebration, Ibalong Festival also features other merry-making actitvities aside from street dances. Other attractions include street parties, band concerts in the evening, flea markets in the streets of the city, drag races, and fireworks display. With the uniqueness of Bicolano cuisine, food fests and cooking demos are also one of the main features of the festival.

source: Legazpi festivals

Monday, September 8, 2008

SI MAMAY - Tula from Bicol Region -Region V

Si Mamay is a poem or TULA from Bicol Region or Region V about its beautiful volcano, Mt. Mayon. It describes the volcano while it is erupting.

picture of Mt. MayonSi Mamay…
ni Gerardo Peralta

Si mamay kong Mayon
Nagmamamá na naman
Namumula-pula an ngudoy
Nagdudugo-dugo an liwuy
Atyan káyan makuspa ka na naman
Sa panginuron

Ata hari bayá magparamamá
Abó na ning saimong abo
Pagtugá baya na dai ka na matuga
Pundo na ning saimong bisyo

Nudi kun paghorop-horopon
Kun an saimong dai pagtuga
Senyas na kan saimong kagadanun
Hala sige na lugod Mamay kong Mayon
Pagmamá na lugod gilayon!

Friday, September 5, 2008

RAMON MAGSAYSAY CREDO-with Tagalog Translation

ramon magsaysay
Ramon Magsaysay

I believe that government starts at the bottom and moves upward, for government exists for the welfare of the masses of the nation.

I believe that he who has less in life should have more in law.

I believe that the little man is fundamentally entitled to a little bit more food in his stomach, a little more cloth in his back and a little more roof over his head.

I believe that this nation is endowed with a vibrant and stout heart, and possesses untapped capabilities and incredible resiliency.

I believe that a high and unwavering sense of morality should pervade all spheres of governmental activity.

I believe that the pulse of government should be strong and steady, and the men at the helm imbued with missionary zeal.

I believe in the majesty of constitutional and legal processes, in the inviolability of human rights.

I believe that the free world is collectively strong, and that there is neither need or reason to compromise the dignity of man.I believe that communism is iniquity, as is the violence it does to the principles of Christianity.

I believe that the President should set the example of a big heart, an honest mind, sound instincts, the virtue of healthy impatience and an abiding love for the common man.

source:magsaysay

This is my translation of Ramon Magsaysay Credo:

Ako ay naniniwala na ang pamamahala ay nagsisimula sa ibaba, paakyat sa itaas dahil ang pamahalaan ay para sa kapakanan ng mga nakakarami sa ating bansa.

Ako ay naniniwala na ang mga kapos sa buhay ay dapat nakakahigit sa batas.

Ako ay naniniwala na ang mga karaniwang mamamayan ay may pangunahing karapatan sa
pagkain, sa pananamit at sa tahanang masisilungan.


Ako ay naniniwala na ang bayang ito ay biniyayaan ng isang pusong tumataginting at punong-puno ng kasiyahan na nagtataglay ng angking galing at nakakahangang kakayahang harapin ang mga pagsubok sa buhay.

Ako ay naniniwala na ang mataas at hindi magbabagong magandang batayan ng ugali ang dapat pairalin sa lahat ng gawaing pamamahala.

Ako ay naniniwala na dapat ay malakas at matatag ang pakiramdam ang pamahalaan at ang mga namamahala ay dapat nag-aangkin ng mainit na hangaring matupad ang kanilang mga mga pakay katulad ng mga misyonaryo.

Ako ay naniniwala sa mataas na pagpapahalaga ng pagpapatupad ng karapatang pantao na naayon sa Saligang Batas at mga batas na nilikha.


Ako ay naniniwala na ang mundong malaya ay sama-sama ang lakas at hindi nangangailangan ng dahilan upang isa hindi pahalagaan ang karangalan ng nilalang. sa

Ako ay naniniwala na ang komunismo ay walang katarungan; ganoon din ang karahasan ginagawa nito sa principyo ng Kristiyanismo.

Ako ay naniniwala ang pangulo ay dapat maging halimbawa ng maunawaing puso, matapat na pag-iisip, nag-aangkin ng kakayahang laging matiyagang umunawa at may walang katapusang pagmamahal para sa karaniwang tao.

Thursday, September 4, 2008

AROG KAINI PALAN-Tula from Bicol Region - Region V-with Tagalog translation

This is a poem or tula from Bicol Region or Region 5 which is about getting old. The translation in Tagalog is down below.
pinoy_students_center
Mga Rawitdawit
ni Abdon M. Balde, Jr.


AROG KAINI PALAN

Arog kaini palan
pagka naggugurang:
Pagmuklat pagkaaga
ugma man ta buhay pa,
alagad sa enot na gios
garing nakagapos;
pag biglang minabuhat
mga tulang minaragaak!
Maihi man sana
minatukaw pa sa kubeta,
ta pag tindog na nagtiris
narurupit an bitis.
An linanot na pamahawan
sakob na an pangudtuhan.
Maski bunay pag linaga,
masakit na an pagsapa.
Sa sira mag malasugi
o sardinas nadudugi.
An kinaon na kalunggay
minaluwas luhay-luhay,
kalunggay man giraray.
Nakakainom pa man
linaga na lakad-bulan.
Takot na sa santol
ta masakit ma-tubol.

Likay sa tagiti,
sa tunog kan banggi,
ta pag sinipon
dai na makabangon
Pag biglang napalapiga
dagos napapatihaya.
Pababa man sa hagyanan
halhal sa kapagalan.
Pag nagbalyo sa tinampo
gabos na awto minapundo.
Nangingiturog sa sinehan
dawa an pasali bakbakan.
Pag nakahiling ki burak
taol an pighahanap.
Pag-abot kan kumpleanyo
dai nang kakuntemporanyo;
kaya gabos na nagbibisita
saro-sarong nagbibisa.
Pag-abot kan sinarom
nagdidiklom an paglaom
na makatukdol ki bitoon
sa mga panganoron.
Kun malipot an banggi
ranga pa man salampati
mientras kugos an sadiri.

Ganito Nga Pala
(Salin sa Filipino)

Ganito nga pala
kapag tumanda na;
paggising sa umaga,
natutuwa at buhay pa;
ngunit sa unang kilos
ay parang nakagapos;
pagbangon sa higaan
ang mga buto’y naglalagutukan;
Pag-ihi sa kubeta
ay kailangang umupo pa,
dahil pag nakatayo
sa paa tumutulo.
Ang lugaw na agahan
ay abot nang pananghalian.
Kahit itlog pag nilaga
ay hirap na sa pagngata.
Natitinik lagi sa isda
kahit sardinas na nga.
Ang malunggay na kinain
kung lumabas ay malunggay din.
Nakakainom pa rin sa totoo
pinakuluang pito-pito.

Umiiwas sa ambon,
sa lamig ng panahon;
dahil pag sinipon
ay hindi na makabangon.
Pag napaupo nang bigla
ay tuloy napapatihaya.
Sa hagdan, kahit pababa
sa pagod ay lawit ang dila.
Kapag tumatawid sa daan,
tumitigil lahat ng sasakyan.
Inaantok sa sinehan
kahit ang palabas ay bakbakan;
Pag nakakita ng bulaklak
ay ataol ang hinahanap.
Sa kaarawan, pag may handa
wala nang panauhing kababata;
kaya lahat nang dumadalo
ay isa-isang nagmamano.
Pagdating ng takipsilim
ang pag-asa’y dumidilim
na makasungkit pa rin
ng kahit na isang bituin.
Kung kalamigan ang gabi,
ay nangangarap pa rin ng katabi
habang yakap-yakap ang sarili.

source: panitikan

Wednesday, September 3, 2008

TAGALOG CHRISTMAS SONGS

TAGALOG CHRISTMAS SONGS

Christmas is the longest holiday observed in the Philippines. At the start of the month that ends in BER, Christmas songs are already played in malls, shopping centers and radios.

Here are the list and the links where you can find the Tagalog Christmas songs.
Filipino Christmas SongsPhotobucket - Video and Image Hosting
1. Pasko na Sinta Ko

1a. Pasko na Sinta Ko (with chords)


2. Kampana Ng Simbahan


3.Noche Buena

4. Payapang Daigdig

5. Miss Kita Kung Christmas

6.Miss Kita Kung Christmas (with chords)

7. Sa Paskong Darating


8. Himig ng Pasko

8a. Himig ng PAsko (with chords)

9. Bati Nami'y Merry Christmas

10. Ang Pasko Ay Sumapit
11. Ang Pasko ay Sumapit (with chords)


12. Misa De Gallo

13. Sa Maybahay Ang Aming Bati

13a. Sa Maybahay ang Aming Bati with chords
14. Simbang Gabi

15.
Pasko Na Naman


16. O Magsaya

17. Pasko Sa Nayon

18. Mano Po ninong, Mano Po Ninang

19. Sino Si Santa Claus


20. Ang Diwa ng Pasko

21. Paskong Bukol ng Ninong Ko (added 10/22/07)

22. Pasko ay Ipagdiwang

23. .Himig Ng Pasko by Apo Hiking Society

24.Sa Araw Ng Pasko1.Christmas In Our Hearts (Jose Mari Chan)(OPM with chords)

2. Sana Ngayong Pasko by Ariel Rivera (OPM with chords)

3. Nakaraang Pasko by Kuh Ledesma (OPM with chords)

4. Ang Bango ng Pasko by Sarah Geronimo

5. Pasko na sa Maynila (OPM song of Ariel Rivera with chords)

6. Sana Araw-araw ay Pasko (OPM with chords)


7. Silent Night na Naman

8. Pasko na, Pasko na
9. Sa Paskong Ito

10. Sana Ngayong Pasko

11. Kahit sa Pasko Lang (with chords)

12. I dream of Christmas (with chords)


13. Bakit Araw pa ng Pasko (with chords)
14. Nakaraang Pasko (with chords)


15. Baka Next Year (with chords)

16. Kumukuti-kutitap

17. Christmas Card (Christmas Card (with chords)

18. Tuloy na Tuloy Pa Rin ang Pasko19. Christmas Won't Be Same Without You(Mark Bautista and Sarah Geronimo)
20. Simbang Gabi (Parokya ni Edgar)

21. Christmas Bonus

22. Paskong Kay Ganda Lyrics

23. Christmas In Our Heart

24. Christmas Past- Jose Mari Chan

25. .Himig Ng Pasko by Apo Hiking Society

26. Pasko sa Pinas by Yeng Constantino.

27. Tito Tita lyrics by Makisig Morales

28. Ang Bango ng Pasko lyrics

29. PAsko ay Para sa Lahat

30. Diwa ng Pasko
1.Let It Snow (Imago)


2. God Rest Ye Merry Gentlemen (Orange and Lemons)

3. I SAW MOMMY KISSING SANTA CLAUS- Nora Aunor

4. Let There Be Peace on Earth by Jamie Rivera

5. My Grown-Up Christmas List


For English Christmas songs, clickhere.

,,,,,,,,,,,,,,,,

Tuesday, September 2, 2008

Sa Pampang Salog-Tula from Bicol Region - Region V-With Tagalog Translation

This is a Filipino poem or tula in Bicol and translated in Tagalog written by Abden Balde Jr. It tells about a river and the author's view of life.


SA PAMPANG SALOG
by Abdon Balde Jr.

Ang bulos kaining Salog-Kabilogan
Namamati ko sa sakong rapandapan;
Bulos nin biyaya, bulos kamundu’an;
Buhay, kagadanan kan samong kina’ban.

Maghaling Talongog salog na hararom
Mabulos sa Büsak pasiring Alomon;
Mababang Kinale, dagos sa Karisak,
Maiba sa Agus, sa Bato an bagsak.

Minaikül-ikül sa mga kadlagan,
Sa mga patubig kan mga kaba’san
Sa Gumabaw, Sabang, Tüpas abot Mangga,
Pagtaas kan tubig sagkod Marayag pa.
Igwang nagbubulos pababa sa Pantaw,
Igwang pasiring sa dagat kan Basikaw.

Nadadangog ko sa Salog-Kabilogan
Istorya kan mga dagang binulusan.
Sa binurakbusak igwang mga tigsik,
Igwang rawitdawit sa bulos kan tubig.
Nadadangog ko su mga inagrangay
Kan daing palad na tikapo sa buhay;
Su kaugmahan man kan biniyayaan,
Pati paglaum kan mga natugaan.

Su kapagalan kan pagtanom sa Kalpi
Sagkod Kalagimit sakong namamati.
Su lipot kan para-sira sa Badian
Nagpangubugkubog sa kulit, sa laman.
Sa salog dangog ko su mga salaysay
Kan para-banwit sa Tübgün, sa Talisay;
Para-gibong basket sa Büsak, sa Mayaw;
Para-lalati sa Balogo, sa Linaw;
Para tanom gulay, para maritatas
Sa Kulyat, sa Tübüg, sa Mangga, sa Tüpas;
Paragibong kuron sa luma pang Sabang,
Su nagkokopra sa Badbad, Kasinagan;
Para puto sa Ubaliw, sa Talungog;
Gabos namamati, gabos nadadangog!

An bulus kaining Salog-Kabilogan
Uni na naman sa sakong rapandapan;
Arog ko man kaya an bulos ka-layas
Ugali kan buhay an paglalagalag;
Mapaanod ako, kami manunuysoy
Kan buhay sa ngonian buda kan su-anoy.

An samong agi-agi dangogon nindo
Sa bulos kan tubig, sa rawitdawit ko.

Sa Pampang ng Ilog
(Salin sa Filipino)

Tuloy ang agos ng Ilog-Kabilogan;
Ramdam ang lamig sa aking talampakan.
Agos ng biyaya, agos ng pighati
Kamataya’t buhay nitong aming lahi.

Magmulang Talongog aagos ang ilog
Patungo sa Büsak hanggang sa Alomon;
Bababang Kinale, tuloy sa Karisak,
Sasanib sa Agus, sa Bato ang bagsak.

Umiikot-ikot sa mga palayan,
Gubat at gulayan at mga tubigan
Sa Gumabaw, Sabang, sa Mangga at Tüpas.
At pagka-umapaw ay hanggang Marayag.
Nagsasangang-landas patungo sa Pantaw,
At minsa’y pababa sa dagat-Basikaw.

Dinig sa agos ng Ilog-Kabilogan
Ang k’wento ng mga dinaanang bayan
May awit at tula na mauulinig
Sa mga tabsik at lagaslas ng tubig.
Naririnig ko ang daing at hinakdal
Ng mahihirap at mga kapos palad;
Dinig ang dalagin ng nananambitan
At ang halakhak ng nabibiyayaan.

Nadarama ko ang hirap ng paghasik
Ng palay sa Kalpi hanggang Kalagimit;
Ang kagat ng lamig sa napigtang laman
Ng nangingisda sa baybay ng Badian.
Nawiwili ako sa kuwentong-buhay
Ng namimingwit sa Tubgon at Talisay
Ng manghahabi sa Busak at sa Mayaw
Ng nagsasaka sa Balogo at Linaw.
Maraming k’wento ang nagmamaritatas
Sa Kulyat, sa Tubog, sa Manga at Tupas.
Dinig ang hibik ng mga mangagawa
Ng paso, palayok sa Sabang na luma;
Nagkokopra sa Badbad at Kasinagan,
Naglulutong puto, laing at ginatan
Sa Ubaliw, sa Talungog at Iraya
Lahat naririnig, lahat nadarama!
Ang dating agos ng Ilog-Kabilogan
Narito na naman sa aking paanan;
Wari’y umaawit at nanghihikayat
Inaakit itong buhay kong lagalag;
Paaanod ako at mananalunton
Kami ng ilog sa bingit ng panahon.

Pakinggan ang mga kuwento ng buhay
Sa agos ng tubig, sa aking salaysay.

Monday, September 1, 2008

KARASAGUYON-Folk Dance from Mindanao

KARASAGUYON

Folk Dance from Mindanao

The dance is classified under Tribal dance. it originated from Lake Sebu, South Cotabato. "Karasaguyon" of the T'boli portrays a polygamous male in the process of picking his next wife from among four sisters vying for his attention. The jingling of beads and brass bells around their waists and ankles provide musical accompaniment.

source: Hiyas

back to Philippines Folk Dances


Technorati tags:

,,
,,,,,

Sunday, August 31, 2008

ASIK-MindanaoFolk Dance

ASIK

(ah-SIHK)
A solo slave dance performed by the umbrella-bearing attendant to win the favor of her sultan master. Asik usually precedes a performance of Singkil.

videocredit

back to Philippines Folk Dances


Technorati tags:

,,
,,,,,

Saturday, August 30, 2008

UDOL-Folk Dance from Mindanao

UDOL Dancevideocredit

Udol Dance

(ooh-DOHL)

This dance is classified under Tribal dances. It originated from the Tagakaulo tribe
of southern Davao.
This is a ceremonial dance which portrays death and revenge. It opens with three women walking in with votive candles, mourning the loss of a relative. They are followed by men playing the udol, a long wooden musical instrument. The woman make eloquent gestures of tenderness and despair such as wielding a spear and pounding the udol in anger, countering the steady rhythms of the musicians. A male priest then dances, begging the spirits to guide the soul of the deceased. Finally, two warriors enter, spears in hand, performing a frenzied dance in a circle, then disappearing off stage "to the woods," apparently to secure the heads of their enemies.


back to Philippines Folk Dances


Technorati tags:

,,
,,,,,

Friday, August 29, 2008

MAGLANGKA-Folk Dance from Mindanao

MAGLANGKAvideocredit

Maglangka

This dance which originated from Jolo, Sulu is classified under Muslim Dance. Literally meaning "to dance," the maglangka is used to mold the adolescent girls into ladies of good breeding and accomplished dancing skills. The girls are strictly taught to gracefully execute movements imitating birds in flight, fish swimming in the sea, or branches swaying in the air while remaining in the confines of a square cloth. these movements require intense concentration and innate style as the ladies express emotions and entertain guests.

back to Philippines Folk Dances


Technorati tags:

,,
,,,,,

Thursday, August 28, 2008

PANGALAY-Folk Dance from Mindanao

PANGALAY

(pahng-AH-lahy)

This dance is classified under Muslim/Moro dance. It is a popular festival dance in Sulu, during wedding celebrations among the affluent families. They may last for several days or even weeks depending on the financial status and agreement of both families. Dancers perform this dance to the music of the kulintangan, gabbang, and agongs during the wedding feast.videocredit


back to Philippines Folk Dances


Technorati tags:

,,
,,,,,

Friday, August 22, 2008

KADAYAWAN FESTIVAL-DAVAO

KADAYAWAN FESTIVAL IN DAVAO
The Kadayawan Festival is an annual festival in the city of Davao in the Philippines. Its name derives from the friendly greeting "Madayaw", from the Dabawenyo word "dayaw", meaning good, valuable, superior or beautiful. The festival is a celebration of life, a thanksgiving for the gifts of nature, the wealth of culture, the bounties of harvest and serenity of living.

Today, Kadayawan has transformed into a festival of festivals, with a number of spin-off festivals in the region. The festival honors Davao’s artistic, cultural and historical heritage, its past personified by the ancestral “lumads”, its people as they celebrate on the streets, and its floral industry as its representatives parade in full regalia in thanksgiving for the blessings granted on the city. A celebration that interfaces the three aspects: tribal; industrial and; arts and entertainment. The festivities are highlighted with floral floats, street-dancing competitions and exhibits that showcases the island's tourism products and services.

The usual schedule of the festival is on the 2nd week of August, however, with many lined activities, it becomes a month long celebration.

source: wikipedia

For more articles, you can go to the ff:

1.Kadayawan Festival
2. Kadayawan

Friday, August 15, 2008

TALAMBUHAY NI BENIGNO AQUINO, JR.

TALAMBUHAY NI BENIGNO AQUINO, JR.

SI Benigno Aquino, JR. ay ipinanganak noong Nobyembre 27, 1932 sa Concepcion, Tarlac isa isang mayamang pamilya na may malawak na lupain. Siya ay pinatay noong Agosto 21, 1983.

Ang kaniyang lolo ay si Servillano Aquino, isang heneral noong himagsikang pinamumunuan ni Aguinaldo. Ang kaniyang ama ay na Benigno Aquino, Sr. (1894-1947) ay isang mataas na pinunoo noong Ikalawang Digmaan sa pamahalaan ni Jose P. Laurel Namatay ang kaniyang ama noong siya ay bata pa. Ang kaniyang ina ay si Dona Aurora Aquino.

Siya ay nag-aaral ng ng Bachelor of Arts ng siya ay huminto upang maging isang mamahayag sa Manila Times at ipinadala sa Korea upang isulat ang balita sa giyerang nagaganap sa bansa. Sa edad na labigpitong taong gulang, siya ang pinakabata sa mga mamamahayag.

Tumanggap siya ng medalya na kaloob ni Pangulong Elpidio Quirino. Kumuha siya ng Law sa Unibersidad ng Pilipinas nguni't tumigil siya at sa halip ay kumuha siya ng Journalism.

Noong 1954, siya ay ginawa siyang emisaryo ni Ramon Magsaysay upang kausapin si Luis Taruc ang lider ng Hukbalahap.

Si Luis Taruc ay sumuko pagkatapos ng apat na buwan na negosasyon. Siya ay naging alkalde sa Concepcion, Tarlac sa edad na 22. Pinakasalan din niya si Corazon"Cory" Aquino nang taong yaon. Sila ay nagkaroon ng limang anak; si Maria Elena, Aurora Corazon, Benigno Simeon III (Noynoy), Victoria Eliza (Viel), and at ang TV host na si Kristina Bernadette (Kris).

Noong 1961, sa edad na 29, siya ay nging pinakabatang bise-gobernador ng Tarlac. wiyq qy nahalal na senador noong 1967 sa edad na 34.

Siya ay naging mahigpit na kritiki ni Pangulong Marcos at ang asawa nitong si Imelda Marcos

Naging popular siya na maging kalaban ni Pangulong Marcos pag nagkaroon ng halalan.

Nang ideklara ang Martial Law, si Benigno Aquino ang isa sa mga unang dinampot ng militar upang ikulong.

Noong abril 1975, siya ay naghunger strike nang 40 araw.

Nang 1978, nagkaroon ng eleksiyon para sa Interim batasang Pambansa.Kahit nakakulong siya ay tumakbo sa partidong Laban.

Natalo siya sampu ng kaniyang mga kasama dahil sa malawak na dayaan.

Noong 1980, siya ay naatake sa puso at kailangang magkaroon ng bypass.

Pinayagan siya ni First Lady imelda Marcos na umalis ng bansa para magpagamot sa kundisyong siya ay babalik at hindi siya magsasalita tungkol sa pamahalaan ni Marcos.Si Aquino ay namalagi sa Estados Unidos ng tatlong taon. Siya ay sumusulat ng aklat
para sa Harvard University at Massachusets Institute of Technology.

Dahil sa balitang lumalalang sakit ni Marcos, ipinasya niyang umuwi upang bigyan ng pag-asa ang mga taong nawawalan na ng pag-asang mabago ang pamamahala.

Dahil ayaw siyang payagang bumalik ni Marcos, siya ay kumuha ng pasaporte sa pangalan ni Bonifacio Marcial.

Binalaan ng gobyerno ang mga eruplano na hindi sila hahayaang lumapag kung sakay si Ninoy Aquino.

Lumipad siya nang Agosto 13, dumaan ng Los Angeles, Malaysia, Hongkong, at Taipei.

Noong Agosto 21, siya ay binaril sa ulo ng lalaking inakusahan ng militar na siyang pumatay. Si Rolando Galman. Siya rin ay binaril sa tarmac.

Ang mga militar na nilitis at hindi naman umamin ay nakakulong pa habang ang iba ay nangamatay na.

Ang libing ni Ninoy Aquino ay inabot mula 9 ng umaga hanggang siyan ng gabi. Siya ay inilibing sa Manila Memorial Park. Mahigit dalawang milyong tao ay nasa kalsada upang
abangan ang pagdaan ng karosa kung saan nakasakay ang kabaong ni Ninoy.

Thursday, August 14, 2008

ANG TANGI KONG PAG-IBIG-KUNDIMAN

ANG TANGI KONG PAG-IBIG -KUNDIMAN NI CONSTANCIO DE GUZMAN


Ang tangi kong pag-ibig ay minsan lamang
Ngunit ang iyong akala ay hindi tunay.

Hindi ka lilimutin magpakailan pa man
Habang ako ay narito at may buhay.

Malasin mo't nagtitiis ng kalungkutan
Ang buhay kong unti-unti ng pumapanaw.

Wari ko ba sinta ako'y mamatay
Kung 'di ikaw ang kapiling habang buhay.

Repeat

Hindi ka lilimutin magpakailan pa man
Habang ako ay narito at may buhay.

Malasin mo't nagtitiis ng kalungkutan
Ang buhay kong unti-unti ng pumapanaw.

Wari ko ba sinta ako'y mamatay
Kung 'di ikaw ang kapiling habang buhay.Isinapelikula ito noong 1955 na ang gumanap ay ang mga sikat na si Carmen Rosales at Rogelio dela Rosa.


Wednesday, August 13, 2008

DAHIL SAIYO-KUNDIMAN

DAHIL SA IYO -KUNDIMAN SONG BY MIKE VELARDE (AWITING BAYAN)
Mike Velarde -- Composer
Dominador Santiago -- Lyricist

Sa buhay ko'y labis
Ang hirap at pasakit, ng pusong umiibig
Mandin wala ng langit
At ng lumigaya, hinango mo sa dusa
Tanging ikaw sinta, ang aking pag-asa.

Dahil sa iyo, nais kong mabuhay
Dahil sa iyo, hanggang mamatay
Dapat mong tantuin, wala ng ibang giliw
Puso ko'y tanungin, ikaw at ikaw rin

Dahil sa iyo, ako'y lumigaya
Pagmamahal, ay alayan ka
Kung tunay man ako, ay alipinin mo
Ang lahat ng ito, dahil sa iyo.
Back to Awiting bayan.


Tags:
,,,,

Tuesday, August 12, 2008

ALAMAT NG KASOY

ALAMAT NG KASOY

cashew
Ang Kasoy ay hugis batingaw o kampana, dilaw at matamis kapag ito ay hinog. Kaiba sa ibang prutas, ang buto ng kasoy ay nasa labas.

Kung bakit nasa labas ang buto ang paksa ng alamat ng kasoy.

Noong matagal nang panahon ay may ginanap na pagdiriwang sa gubat. Lahat ng mga hayop ay dumalo. Masaya sila at maingay.

Ang ingay at kasiyahan ang nakarating sa buto ng kasoy na nasa loob ng prutas.

“Ano kaya ang ingay sa labas?” tanong ng buto sa loob ng kasoy.

“Kung kaya ko lang ilabas ang sarili ko sa madilim na lugar na ito sana ay ginawa ko na.” Hinagpis ng buto.

Patuloy ang kasiyahan at ingay. Patuloy din ang dasal ng buto ng kasoy n asana ay makalabas siya para malaman kung ano ang sanhi ng ingay na yaon.

Nagkataong may diwata na nakarinig sa kanyang panalangin habang ito ay nakikisaya sa mga hayup sa gubat.

“Sino kaya ang nagdadasal na naririnig ko?” naisip ng diwata.

Nakiusap ulit ang buto ng kasoy kaya pinagbigyan ng diwata ang kahilingan nito.

Nakalabas ang buto at humanga siya sa ganda ng mundo.

“Ang mundo pala ay napaganda!” sigaw ng buto.

Kaya pinakiusap niya sa diwata na panatiliin na lang siya sa labas.


“Ang kahilingan mo ay matutupad” pangako ng diwata.

Natapos ang kasayahan at nangawala ang mga hayup, ibon at insekto.


Bumuhos ang napakalakas na ulan. Ang nakakabinging kulog ay may kasamang matatalim na kidlat.

Ang buto ay natatakot sa nakikita at naririnig niya. Nangangatal siya sa lamig at basang-basa sa ulan, tinawag niya ang diwata.
“Mahabaging diwata!” pakiusap ng buto. “Dinggin mo ako! Ibalik mo ako sa aking pinaggalingan. Ayoko nang manatili pa dito sa labas magpakailanman. Nakakasindak dito sa labas.” Iyak nito.
Ang kaawa awa niyang tinig ay hindi dininig ng diwata. Ang diwata ay nawala na.
Nang ang bagyo, dumating ang diwata at sinabi sa buto ng kasoy na mananatili siya sa labas bilang parusa sa kaniyang ginawang
Pagsuway sa batas ng Kalikasan.


Pagkatapos sabihin ito, umalis na ang diwata. Mula noon ang buto ay nanatili na sa labas ng kasoy.

Monday, August 11, 2008

Ang Alamat ng Palay


Ang Pinagmulan ng Palay


Noong unang araw, hindi nagtatanim ng halaman at hindi nag-aalaga ng hayop ang mga tao para may makain. Umaasa lamang sila sa kalikasan. Kaya tumitira sila kung saan may pagkain. May tumitira sa mga kuweba sa bundok at nabubuhay sa bungangkahoy at nahuhuling hayop.

May tumitira sa tabing ilog at dagat at nabubuhay sa pangingisda. Tumitira sila sa isang lugar hanggang may makakain at humahanap ng ibang lugar 'pag wala nang makain.
Kasama ng iba ang mga mag-asawang Banag at Danas sa paghahanap ng bagong lugar ng matitirhan. Dati silang nakatira sa tabing dagat. Ngunit sinira ng malakas na bagyo ang kanilang mga bahay sa tabing dagat. Natatakot silang muling abutin ng bagyo.
"Bakit lagi tayong lumilipat ng tirahan?" tanong ni Banag kay Danas. "Pagod na akong sa ganitong buhay. Hindi tuloy tayo magkaanak." Gusto ni Banag na humiwalay sila sa iba at mamalagi sa isang magandang pook. "Gusto kong isilang doon ang ating anak."
Sinunod ni Danas ang hiling ng asawa. Pumili sila ng isang magandang pook sa bundok at doon nagtayo ng munting bahay. Tahimik ang napili nilang pook sa bundok at sagana sa prutas at hayop na makakain. May malinaw na batis sa malapit at maraming isdang nahuhuli si Danas.

Ngunit biglang dumating ang tagtuyot. Matagal na hindi umulan at natuyo ang luupa. Namatay ang mga halaman at punongkahoy at nawala ang mga hayop at ibon. Namatay ang mga isda sa natuyong batis.

Naghanap ng pagkain sa malayo si Danas. Ngunit malawak ang dumating na tagtuyot. Naglakad siya nang naglakad at nakarating sa kabilang bundok ngunit wala pa rin siyang makitang pagkain.

Inabot ng matinding pagod si Danas sa gitna ng isang malapad na parang. Nahiga siya sa damuhan at nakatulog. Noon biglag humihip ang hangin at sumayaw at umawit ang mga damo. Nagising at nagulat si Danas.

Pinakinggan ni Danas ang awit ng mga damo. "Kami ang pag-asa ng tao, Danas. Pulutin mo ang aming mga bungang butil. Masarap na pagkain ang aming mga butil." Noon napansin ni Danas ang mga uhay ng damo. Hitik sa mga gintong butil ang bawat uhay. Pumitas siya ng isang butil at kinagat. "Bayuhin mo ang aming mga butil para maalis ang gintong balat," muling awit na masaya ng mga damo. Iluto mo ang puting laman ng butil para lumambot at maging masarap na pagkain."

Pumitas ng maraming uhay si Danas hanggang mapuno ang kanyan sisidlan at nagmamadaling umuwi kay Banag. "May pagkain na tayo ngayon," tuwang tuwang balita niya kay Banag. Tulad ng utos ng mga damo, inalisan nila ng balat ang mga butil at iniluto bago kinain.

Kinabukasan, nagbalik sa parang si Danas. "Itanim mo ang aming butil, " awit ng mga damo. "Itanim mo sa lupang pinalambot ng ulan. Tutubo ang mga butil at alagaan mo. Tuwing mag-aani ka'y maglaan ka ng mga butil para muling itanim at alagaan. Matuto kang magsaka at mag-alaga ng halaman at sa pagsasaka ka aasa ng ikabubuhay."
Biglang naramdaman ni Danas ang patak ng ulan. Nagdilim ang langit nang tumingala siya. "Palay ang itawag mo sa iyong pananim," awit ng mg damo na lalong sumigla ang pagsayaw pagbuhos ng malakas na ulan. "Ibalita mo sa ibang tao ang lahat. Ituro mo sa kanila ang pag-aalaga ng palay."
Sinunod ni Danas ang mga utos ng damo. Gumawa siya ng bukid sa paligid ng bahay at pinag-aralang mabuti ang pag-aalaga ng palay. Itinuro niya sa ibang tao ang natutuhan. Lumawak nang lumawak ang mga bukid na taniman at mula noon, naging mag-sasaka ang mga tao. Hindi na rin sila palipat-lipat ng tirahan.

Source: alamat

DARANGEN-MINDANAO EPIC POETRIES

DARANGEN-MINDANAO EPIC POETRY

The Darangan tells of the sentimental and romantic adventures of noble warriors, one of them, is about a warrior-prince called Bantugan.. Prince Bantugan was the brother of the chieftain of a village called Bumbaran. Bantugan owned a magic shield, was protected by divine spirits called "Tonongs" and was capable of rising from the dead. Once his enemies attacked Bembaran, thinking he was dead. In the nick of time, Bantugan’s soul was recovered and he saved the village.

There is also an episode, where Prince Bantugan was on a quest and fought his enemies with his magic Kampilan (Native sword). Soon, he got tired and fell on to the water. A crocodile delivered him to his enemies, but he regained his strength, escaped his captors, and commands an oar less ship and won the battle.

There were also “Darangen epic poetries that relates stories of wars about abducted princesses. Just like the chronicles of the Trojan War.

The DarangEn is one of the oldest and longest Philippine Epic poetries. Several nights were needed to recite the twenty five beautiful chapters. The Darangan, sung in it’s original, possessed a sustained beauty and dignity, it might be studied for it’s esthetic values alone.

SOURCE: WIKIPEDIA


The darangen is an epic chant associated with the Maranao people, with the core area of habitation being the province of Lanao del Sur in the island of Mindanao. Although other variations exist among the Maranao ethnic communities living in other areas, among the Maguindanao ethnic group, and Manobo groups to the Pacific Coast. The one in Lanao del Sur is considered the most definitive.

It is a pre-Islamic form of primarily oral literature, presently existing in an Islamic context. Implications contained in the epic point to influences reaching as far west as India. The epic is the culmination of all these influences and the core culture of the Maranao

The traditional Maranao belief and value systems are founded on the truisms of the darangen. The mythologies contained therein constitute the foundation of indigenous beliefs and value system. It is a body of traditions and functions as a societal lynchpin since it is a record of the way of the ancestors. The word “darangen” comes from the Maranao word “darang,” which means “to narrate, in the form of a song or chant.”

The already recorded darangen is composed of about 17 cycles composed in iambic tetrameter or catalectic trochaic tetrameter. Each cycle is independent of the others, if taken individually, but a study of the adventures and lives of the characters in the songs show that the cycles are connected to one another in a logical progression.

The darangen epic is one of the lengthiest of the Philippine epics. The available versions alone are contained in eight volumes which comprise 47 books or verses, in 25 chapters that can be chanted in as many days. Preliminary studies suggest that the epic has some 72,000 lines.

source: ncc

Saturday, August 9, 2008

EPIC OF MANOBOS-EPIKO NG MINDANAO

EPIC OF MANOBOS-EPIKO NG MINDANAO

The Agyu or Olahing of the Manobos is a three part epic that starts with the pahmara (invocation) then the kepu’unpuun ( a narration of the past) and the sengedurog (an episode complete in itself). All three parts narrate the exploits of the hero as he leads his people who have been driven out of their land to Nalandangan, a land of utopia where there are no landgrabbers and oppressors.

Friday, August 8, 2008

INDARAPATRA AT SULAYMAN-EPIKO NG MINDANAO

INDARAPATRA AT SULAYMAN-EPIKO NG MINDANAO-SUMMARY

Indaratpatra and Sulayman

Ito'y salaysay ukol kay emperador Indarapatra ng Kahariang Mantapuli. Siya'y matalino, mabait at matapang. May sibat siyang matapos ihagis sa kaaway ay bumabalik sa kanya. Nang may nanalot na mga dambuhalang halimaw sa Mindanaw ay isa-isa niya itong napatay.

Humingi ng tulong si Emperador Indarapatra kay Prinsipe Sulayman na iligtas nito ang Kaharian sa apat na salot: si Kurita, hayop na maraming paa at isang kainan lamang niya ang limang tao; si Tarabusaw, mukhang tao na nangangain ng tao; si Pha, ang ibong dahil sa kanyang laki'y nakapagpapadilim ng bundok at ang halimaw na si Kurayan, isa ring ibong may Pitong ulo.

Tinanggap ni Sulayman ang tungkulin. Naglagay si Indarapatra ng halaman sa durungawan at kapag nalanta ito ang ibig sabihin ay nasawi ang prinsipe.

sa-isang napatay ang mga halimaw, ngunit nang maligtas niya ang pakpak ng huling halimaw ay nadaganan siya nito at siya'y namatay.

Nalanta ang halaman at nabatid ni Indarapatra ang nangyari kay Prinsipe Sulayman. Pinuntahan niya ito at dumalangin nang taimtim sa Bathala. Nabuhay na muli ang bayani.
Isang magandang dalaga sa mga nailigtas ni Sulayman ang nakabihag ng kanyang puso.

Thursday, August 7, 2008

PAKPAK-by JOSE CORAZON DE JESUS

picture of wings
PAKPAK is a TAGALOG POEM of JOSE CORAZON DE JESUS written in 1928.

PAKPAK

ni Jose Corazon de Jesus
1928

Bigyan mo ng pakpak itong aking diwa
at ako'y lilipad hanggang kay Bathala...
Maiisipan ko'y mga malikmatang
sukat ikalugod ng tao sa lupa;
malikikha ko rin ang mga hiwaga,
sa buhay ng tao'y magiging biyaya.

Ano ba ang sagwang sabay sa pagtahak
kundi siyang pakpak ng bangka sa dagat?
Ano ba ang kamay ng taong namulat
kundi siyang pakpak ng kanyang panghawak?
Ano ba ang dahon ng mga bulaklak
kung hindi pakpak din panakip ng dilag?

Ang lahat ng bagay, may pakpak na lihim,
pakpak na nag-akyat sa ating layunin,
pakpak ang nagtaas ng gintong mithiin,
pakpak ang nagbigay ng ilaw sa atin,
pakpak ang naghatid sa tao sa hangin,
at pakpak din naman ang taklob sa libing.

Bigyan mo ng pakpak itong aking diwa,
at magagawa ko ang magandang tula;
bigyan mo ng pakpak tanang panukala't
malilipad ko hanggang sa magawa;
bigyan mo ng pakpak ang ating adhika,
kahit na pigilan ay makakawala...

O ibon ng diwa, ikaw ay lumipad,
tingnan mo ang langit, ang dilim, ang ulap,
buksan mo ang pinto ng natagong sinag,
at iyong pawalan ang gintong liwanag,
na sa aming laya ay magpapasikat
at sa inang bayan ay magpapaalpas.

PANULAT-Tagalog Poem

PANULAT is a TAGALOG POEM by BENIGNO RAMOS written in 1930 or before WORLD WAR 2 when Philippines was still under the US government.
Photobucket
PANULAT

ni Benigno R. Ramos
1930

Kung ikaw, Panulat, ay di magagamit
kundi sa paghamak sa Bayang may hapis,
manong mabakli ka't ang taglay mong tulis
ay bulagin ako't sugatan ang dibdib.

Kung dahil sa iyo'y aking tutulungan
ang nagsisilait sa dangal ng Bayan,
manong mawala ka sa kinalalagyan,
at nang di na kita magawang pumaslang!...

Di ko kailangang ang ikaw'y gamitin
kung sa iyong katas ang Baya'y daraing,
ibig ko pang ikaw'y tupuki't tadtarin
kaysa maging sangkap sa gawaing taksil...

Di ko kailangang ikaw ay magsabog
ng bango sa landas ng masamang loob,
ibig ko pang ikaw'y magkadurong-durog
kaysa magamit kong sa Baya'y panlubog.

Kailangan kita sa gitna ng digma
at sa pagtatanghal ng bayaning diwa,
hayo't ibangon mo ang lahat ng dukha!
hayo't ibagsak mo ang mga masiba!

Monday, August 4, 2008

EXAMPLE OF A REACTION PAPER ON SONA 2008 OF PRESIDENT GLORIA MACAPAGAL-ARROYO

This is an example of the REACTION PAPER ON SONA 2008 OF PRESIDENT GLORIA MACAPAGAL ARROYO using the suggested outline in this page.

INTRODUCTION

The first sentence should include the TITLE, THE AUTHOR OR THE SPEAKER AND WHERE AND WHEN IT WAS DELIVERED:

REACTION PAPER ON THE SONA-STATE OF THE NATION ADDRESS 2008 BY PRESIDENT GLORIA MACAPAGAL- ARROYO


Once again, this month of the year, the STATE OF THE NATION ADDRESS OF President Gloria Macapagal-Arroyo for 2008 was delivered at the joint session of the Congress of the Philippines on July 28, 2008.

The SONA can be summarized into two basic ideas. The Philippines is facing economic crisis and what the government is doing to solve the problems on a short and a long time basis. She admitted that she can not point what brought the new crisis as compared in the past since there are many contributing factors which she thought brought as this new wave of challenges. The governments’ solutions as well as the accomplishments on some areas were also discussed. In closing, she called on each and everyone, the citizens, the businessmen, the government’s leaders and the church and to help promote peace and prosperity of the country.

I agree that every citizen should contribute in their own little way to make this country a progressive and prosperous nation despite the fact that I feel that the government failed in its own role in solving the problems that prevents the nation from going towards the right direction. In Tagalog, tinimbang ko siya pero kulang.


THE BODY OF THE REACTION PAPER

Yes, I weighed everything what have been written in the SONA and I found it wanting.
I am not an economist and therefore I will not be discussing the GDP or any economics
Terminologies which would just confuse the reader. What I wrote is my own view as a student and I am presenting it as simple as possible with the use of a scale in order to demonstrate that it is really “kulang”.

PGMA’s scale: First, we must have a targeted strategy with set of precise prescriptions to ease the price challenges we are facing.

My scale: I can not find one which matches with this statement. Instead I found her justification of the Value Added Tax which to me as a student is additional burden whenever I pay for my books, my school supplies and my “baon”.

We all know that Value added tax is an additional burden to the consumers as it increased the prices so I feel that it runs in conflict with reducing the burden of the poor.

So I added more items on her scales.

PGMA’s scale:Lalong lumakas ang tiwala ng mga investor dahil sa VAT. Mula P56.50 kada dolyar, lumakas ang piso hanggang P40.20 bago bumalik sa P44 dahil sa mga pabigat ng pangdaigdigang ekonomiya. Kung alisin ang VAT, hihina ang kumpiyansa ng negosyo, lalong tataas ang interes, lalong bababa ang piso, lalong mamahal ang bilihin.

My scale: I am not at all surprise to know that investors are happy with the VAT. It is not them who are paying these indirect taxes. They are merely collectors. The exchange rate of the peso does not depend solely on the VAT. There are so many things to consider; namely the dollar which the peso is pegged on, the OFW remittances which contribute to the supply of dollars in the financial system and there is the real estate meltdown in the US which brought the dollar weaker. The weaker the dollar, the stronger the peso. In my simple understanding, that is how it is.

PGMA’s scale:Second, food self-sufficiency; less energy dependence; greater self-reliance in our attitude as a people and in our posture as a nation.

My Scale: I can not reconcile our importation of rice to the food self-sufficiency that she talked about.

I take note however of the subsidy of the NFA rice. But who has to grab every opportunity to buy this rice. The commercial rice as she has said remains at 32.00.
I reduce my rice consumption by one half.

PGMA’s scale: She claimed that one farmer improved his cavan per harvest because of VAT funded irrigation project.

My Scale: This is only one farmer, what about other farmers. This was in 2001 and he had quadrupled his harvest. If this were true for many farmers, by this time, we can already have rice sufficiency. Thank you to the VAT?

PGMA’s scale:Para sa mga namamasada at namamasahe sa dyip, sinusugpo natin ang kotong at colorum upang mapataas ang kita ng mga tsuper. Si Federico Alvarez kumikita ng P200 a day sa kaniyang rutang Cubao-Rosario. Tinaas ito ng anti-kotong, anti-colorum ngayon P500 na ang kita niya.

My Scale: Honestly, I appreciate the effort and I wish it would continue but mentioning just one driver and one route is not enough to assure me that this program is a success.

PGMA’s scale: Third, short-term relief cannot be at the expense of long term reforms. These reforms will benefit not just the next generation of Filipinos, but the next President as well.

My Scale: The release of two billion pesos to subsidize the poor’s energy bills may be laudable but it is a short term relief. The energy conservation program where loans is made available to jeepney owners to convert to LPG or CNG or biofuel is a great project but I still have to wait when the savings from gas is translated to lower jeepney fare.
The billion funds provided for the poor students scholarships and loans are fully appreciated. This is a short term relief but need a long time to wait for the investment’s payback. Without the employment creation program, the poor students will just leave for greener pastures.


FROM HERE, YO CAN ADD SOME MORE, WRITING WHAT GMA HAS SAID AND WHAT OU THINK ABOUT IT?

CONCLUSION:

In conclusion, I stand on my opinion that the government has still too much things to do in order to attain the goal that it has set. We have given it more than six years and the economic progress that it claimed to have accomplished is still short to reduce the nation’s poverty, to assure the citizens of a brighter future.

My role as a student is to study hard, make myself a productive citizen in the future and find ways by which I can help alleviate my family’s condition which means one household less that would depend on this government’s dole-outs and short term solutions for big problems.

So what do you think is your role?

Sunday, August 3, 2008

ANG BAYAN KO -TAGALOG POEM OF JOSE CORAZON DE JESUS

ANG BAYAN KO IS A TAGALOG POEM OF JOSE CORAZON DE JESUS known also as HUSENG BATUTE.
The poem was made into a song and became the favorite song during the height of the activism in the Philippines.

fernando amorsolo
photocredit:painting of Fernando Amorsolo

Bayan Ko
Ang bayan kong Pilipinas
Lupain ng ginto’t bulaklak
Pag-ibig ang sa kanyang palad
Nag-alay ng ganda’t dilag.
At sa kanyang yumi at ganda
Dayuhan ay nahalina
Bayan ko, binihag ka
Nasadlak sa dusa.
Ibon mang may layang lumipad
Kulungin mo at umiiyak
Bayan pa kayang sakdal dilag
Ang di magnasang makaalpas!
Pilipinas kong minumutya
Pugad ng luha ko’t dalita
Aking adhika,
Makita kang sakdal laya!

HOW TO WRITE A REACTION PAPER ON SONA 2008 OF PRESIDENT GLORIA MACAPAGAL-ARROYO

This blog is in response to the request of students who are writing REACTION PAPER ON SONA 2008 of PRESIDENT GLORIA MACAPAGAL-ARROYO.

FOR AN EXAMPLE APPLYING THIS OUTLINE, SEE EXAMPLE OF REACTION PAPER OF SONA 2008 of PRESIDENT GLORIA MACAPAGAL-ARROYO

The questions that you need to answer in reading the SONA 2008 or whatever article that you are asked to give reaction to are the following:


* What do you think of what you are reading?
It is a SONA 2008 so you expect that the speech is all achievements of the administration.

* What do you agree or disagree with?

Based on your observations (not the comments or remarks of the opposition or critics of the administration ) write if you agree or disagree with what have been said.

So you will be needing a lot of these phrases.

I think that

I see that

I feel that

It seems that

In my opinion,

Because

A good quote is

In addition,

For example,

Moreover,

However,

Consequently,

Finally,

In conclusion,Organizing your REACTION PAPER

The reaction paper has three main parts:

1. The INTRODUCTION

2. The BODY

3. The CONCLUSION

THE INTRODUCTION

The introduction should have at least two paragraphs.

The first sentence should include the TITLE, THE AUTHOR OR THE SPEAKER AND WHERE AND WHEN IT WAS DELIVERED:


So the first sentence in your Reaction on the SONA 2008 would be the title which is the STATE OF THE NATION ADDRESS, 2008 (the date is very important because there have been past SONAs. The Speaker of course was President Gloria Macapagal-Arroyo although she may not be necessarily the writer of the speech. Indicate where and when it was delivered.

The following paragraph should give a short summary of the SONA.

The last paragraph should contain the thesis statement which is the purpose of the REACTION PAPER. Are in you agreement? Do you disagree with most of what have been said or you are just evaluating the validity of statements.

What is the thesis statement?

1. The thesis statement is not a fact or observation. It is an assertion.

Example:

Fact or observation: May politicians criticize the SONA
Assertion: The SONA failed to fully explain the government's plan on combatting the crisis faced by the nation.

2.
A thesis statement represents the position of the reactor to the content of the SONA and not just a announcement.

Announcement: The President enumerated the accomplishments and the plans of her administration.

Position: The accomplishments and plans enumerated are not adequate enough to save the country from the economic crisis.

3. A thesis is not a title. It is a complete sentence.

A title- Philippines and the economic crisis.
Thesis statement: The accomplishments and plans enumerated are not adequate enough to save the country from the economic crisis.

THE BODY

The body should contain Ssentences/paragraphs that provide support for your thesis. Make one paragraph for one idea or topic.

YOu can structure your thesis into:

What the speaker said and what do you think about it.

THE CONCLUSION:

A conclusion should

* stress the importance of YOUR THESIS statement on SONA.
* give the paper a sense of completeness, and
* creates a final impression on your reader.


You do not repeat what have been written in the body but you can mention the introduction to relate to your conclusion.

Or you can challenge the reader by asking what do they think?

Or you can look into the future and ask the reader if your idea still applies.

Saturday, August 2, 2008

ANG PAMANA NI JOSE CORAZON DE JESUS

Ang tulang Ang PAMANA ni JOSE CORAZON DE JESUS ay isang magandang halimbawa sa tulang padula dahil ang magbibigkas nito ay magkakaron nang iba't ibang damdamin at iba't ibang paglalarawan ng mga taong nasa tula. Si Jose Corazon de Jesus and sumulat ng ANG BAYAN KO. Siya as kilala sa kaniyang alyas na HUSENG BATUTE.

ANG PAMANA

Ni Jose Corazon De JesusMinsan ang ina ko’y nakita kong namamanglaw,

naglilinis ng marumi’t mga lumang kasangkapan.

Sa pilak ng kanyang buhok na hibla ng katandaan,

Nakita ko ang maraming taon noong kahirapan

Sa guhit ng kanyang pisnging lumalalim araw-araw,

Nakita kong ang ina kong tila mandin namamanglaw

At ang sabi itong piyano’y say’o ko ibibigay

Ang kubyertos nating pilak ay kay Itang maiiwan

Mga silya’t aparador sa kay Tikong ibibigay

Sa ganyan ko hinahati itong ating munting yaman.

Pinilit kong pasayahin ang lungkot ng aking mukha.

Tinangka kong magpatawa upang siya ay matuwa

Subalit sa king mga mata’y may namuong mga luha

Ni hindi ko mapigilan at hindi ko masansala

Naisip ko ang ina ko, ang ina kong kaawa-awa

Tila kami ay iiwan na’t may yari ng huling nasa.

Na sa halip na magalak sa pamanang mapapala

Sa puso ko ay dumalaw ang malungkot na gunita

Napaiyak akong tila isang kawawang bata’t

Niyakap ko ang ina ko at sa kanya ay winika.

Ang ibig ko sana Nanay, ikay aking makapiling at

Huwag ko nang makitang ika’y nalulungkot mandin

Oh ina ko, ano ba at naisipang pagahtiin ang mga

kayamanag maiiwan mo sa amin?

Wala naman yaong sagot, baka ako ay tawagin,

ni Bathala nag mabuti malaman mo ang habilin

itong piyano mga silya at salamin,

pamana ko na sa inyo mga bunsong ginigiliw.

Ngunit Inang ang sagot ko, ang lahat ng kayamanan

at kasangkapan ay hindi ko kailangan.

Aaanhin ko ang piyano kapag ika’y namatay

ni hindi ko matutugtog sa tabi ng iyong hukay.

Ang ibig ko’y ikaw inang at mabuhay ka na lamang

ililimos ko sa iba ang lahat ng ating yaman

ni hindi ka maaaring pantayan ng daigdigan,

ng lahat ng ginto rito,

pagkat ikaw o ina ko, ika’y wala pang kapantay.


, ,,,,,,

TAYUTAY AT ANG MGA URI AT HALIMBAWA

Ang TAYUTAY ay salita o isang pahayag na ginagamit upang bigyan diin ang isang kaisipan o damdamin. Sinasadya ng pagpapayahag na gumagamit ng talinghaga o di-karaniwang salita o paraan ng pagpapahayag upang bigyan diin ang kanyang saloobin.

Mga uri ng tayutay

* Simili o pagtutulad - Payak at lantad na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay. Ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng, paris ng, kawangis ng, tila, sing-, sim-, magkasing-magkasim-, at iba pa. Halimbawa:

1. Tulad ng ibong nakawala sa hawla, siya ay masayang patalon-talon nang makalabas siya ay malanghap ang sariwang hangin.

2. Tila siya yelong natunaw dahil sa kahihiyan.

3. Ang kaniyang kagandahan ay kawangis ng bulaklak na bago palang kabubukadkad.

4. Paris ng mga langgam na nag-iipon ng pagkain bago magtag-ulan,ang mga magsasaka ay may sunong ng mga sako ng palay mula sa tumana. (farm)

5. Sing-bagsik niya ang leon nang siya ay masugatan sa laban.

6. Magkasing-bilis sa takbuhan ang kuneho at ang batang tumatakas palo ng magulang.


* Metapora o pagwawangis - Tuwiran ding paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig.Nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa maga pangalan, gawain, tawag o katangian ng bagay na inihahambing.
Halimbawa:

Ang kaniyang pagkatao ay malalim pa sa dagat na hindi kayang arukin.

* Personipikasyon - Ginagamit ito upang bigyang-buhay, pagtaglayin ng mga katangiang pantao - talino, gawi, kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa, pandiwari, at pangngalang-diwa. Halimbawa:

1. Sinampal ang aking pisngi ng mainit na hanging nanggaling sa apoy.

2. Itinulak ako ng malakas na hangin palayo sa aking paroroonan.

3. Nagising siyang hinahalikan siya ng sinag ng araw mula sa bintanang nakaawang.


* Apostrope o pagtawag - isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao. Halimbawa:

1. Buhay, bakit ka mahiwaga?

2. Kalayaan, bakit ka mailap?

3. Pag-ibig, layuan mo ako.

* Pag-uulit
o Aliterasyon
- Ang unang titik o unang pantig ay pare-pareho.

Hallimbawa:

Pagod at Pawisan siyang dumating na tila hinhabol ng isa niyang kinatatakutan.


o Anapora - Pag-uulit ng isang salitang nasa unahan ng isang pahayag o ng isang sugnay.

Halimbawa

Babangon ang mga naaping mga mamamayan
Babangon sila at pakikilaban ang kanilang karapatan.
Babangon sila sa matagal na pagkakahimlay.
Babangon sila at handang pumatay.


o Anadiplosis - Paggamit ng salita sa unahan at sa hulihan ng pahayag o sugnay.

Halimbawa:

Sumisilakbo pa rin sa kaniya ang galit,
Galit na matagal din niyang sinikil,
Sinikil niya ang damdamin upang hindi makasakit,
Makasakit sa mahal niya at buong-pusong iniibig.


o Epipora - Pag-uulit naman ito ng isang salita sa hulihan ng sunud-sunod na taludtod.

Halimbawa:
Noong siya ay bata pa, ang kaniyang pag-iisip ay sa bata; ang kaniyang mga kilos ay sa bata; ang kaniyang pang-unawa ay sa bata. Ngayong malaki na siya ay walang pagbabago, asal bata pa rin siya.

o Empanodos o Pabalik na Pag-uulit - Pag-uulit nang pagbaliktad ng mga pahayag.
* Pagmamalabis - Ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao, bagay, pangyayari, kaisipan, damdamin at iba pang katangian, kalagayan o katayuan.

Walang halimbawa.

* Panghihimig o onamatopeya - ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan.

Halimbawa:

1. Narinig niya ang klang klang ng nahuhulog na mga lata mula sa itaas.
2. Sinundan niyaang twit twit na narinig niya. Mula pala ito sa ibong nakadapo sa kanilang balkonahe.

* Pag-uyam - Isang uri ng ironya na ipinapahiwatig ang nais iparating sa huli. Madalas itong nakakasakit ng damdamin.
Halimbawa:

Ang kaniyang awit ay kasing tunog ng malinaw na alulong ng aso na nakakita ng multo.


* Pagpapalit-saklaw - isang bagay, konsepto kaisipan, isang bahagi ng kabuuan ang binabanggit.

Walang halimbawa.

* Paglilipat-wika o Transferred epithet - tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao, na ginagamit ang pang-uri.

Halimbawa:

1. Malungkot na umaga ang naramdaman niya pag gising. Kulimlim ang langit na nagbabadya ang ulan.

2. Madilim ang kinabukasan para sa kaniya at kaniyang pamilya mula nang iwanan sila ng kanilang ama.
* Balintunay - isang uri ng ironya na hindi ipinapahiwatig ang nais sabihin sa huli.

Walang halimbawa.


, ,,,,,,

Friday, August 1, 2008

QUOTES OF MANUEL L. QUEZON WITH TAGALOG TRANSLATION

1. I prefer a country run like hell by Filipinos to a country run like heaven by Americans. Because, however bad a Filipino government might be, we can always change it.

Higit kong nanaisin ang bayan na ang pamahalaan ay mala-impyernong pinatatakbo ng mga Filipino kaysa sa makalangit na pagpapatakbo ng mga Amerikano dahil kahit gaano kasama ang pamamahala ng Filipino, maari nating silang palitan.

2. My loyalty to my party ends where my loyalty to my country begins.

Ang aking katapatan sa aking partido ay nagtatapos kung saan ang aking katapatan sa aking bayan nagsisimula.


, ,,,,,,

Thursday, July 31, 2008

MANUEL L. QUEZON-TALAMBUHAY

For the biography of MANUEL QUEZON in English, please go to this page.

manuel_ quezon
MANUEL L. QUEZON-TALAMBUHAY

Si MANUEL L. QUEZON y MOLINA ay ang unang pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas. Siya ay maituturing na ikalawang pangulo ng bansa pagkatapos ni Emilio Aguinaldo na ang pamamahal bilang pangulo ay hindi kinilala ng Estados Unidos at ng ibang bansa.

Si MANUEL LUIS QUEZON ay ipinanganak noong Agosto 19, 1878 sa Baler, Tayabas (Quezon). Ang kanyang ama ay si Lucio Quezon na taga Paco, Manila at si Maria Dolores Molina. Nag-aral siya ng pagpapadalubhasa sa Batas sa Pamantasan ng Sto. Tomas. Siya ay nakapasa bilang abugado noong 1903. Siya ay naging piskal sa kaniyang lalawigan at di lumaon siya ay nahalal bilang gobernador.

Noong 1907, siya ay tumakbo sa bandila ng Partido ng Nacionalista bilang kinatawan sa Asembliya mg Pilipinas . Siya ang naging lider ng mayorya (majority floor )leader dahil sa inani niyang malaking boto.

Pinangunahan niya ang unang delegasyon na nakapag-uwi ng TYDINGS-MCDUFFIE INDEPENDENCE LAW noong 1934.


Siya ay nahalal na Unang Pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas . Ang kaniyang pagsisikap na makuha ang kalayaan ay nag resulta sa pagsulat ng Konstitusyon noong 1935.

Siya ay kasal kay Aurora Aragon at mayroon silang naging apat na anak. Sila ay sina María Aurora "Baby" Quezon (1919-1949), María Zeneida "Nini" Quezon-Avancena (1921-), Luisa Corazón Paz "Nenita" Quezon (1923-1923) and Manuel L. "Nonong" Quezon, Jr. (1926-1998). Ang kaniyang apo na si Manuel (Manolo) Quezon III ay isang magaling na manunulat.

Namatay si Manuel l. Quezon noong Agosto 1, 1944 sa Saranac Lake.

, ,,,,,,

Wednesday, July 30, 2008

TALUMPATI NI MANUEL L. QUEZON

TALUMPATI NI MANUEL L. QUEZON

MENSAHE SA AKING MGA KABABAYAN
MANUEL L.QUEZON
This was written in English and Spanish. The English version was from Manuel L. Quezon's article in PDI in 2004. The translation in Tagalog is mine.

Mga kababayan: Mayroon akong isipan na nais kong lagi ninyong alalahanin. Ito ay:
Na kayo ay mga Filipino. Na ang Pilipinas ay inyong bayan, nag-iisang ibinigay ng Diyos sainyo. Na kailangang alagaan ninyo ito para sainyong sarili, para sainyong anak at mga anak ng inyong mga anak, hanggang sa katapusan ng daigdig. Ag inyong buhay ay dapat para sa bayan at kung hinihingi ng pagkakataon na ibuwis ito ay
humandang mamatay para sa sariling bayan.

Ang inyong bayan ay dakila. Dakila ang nakaraan nito at may naghihintay na magandang kinabukasan. Ang Pilipinas nang mga nakaraang taon ay dinilig ng dugo at pag-aalay ng buhay ng mga bayani, mga martir at mga sundalo.

Ang Pilipinas ngayon ay pinararangalan ng mga pinunong mataos na nagmamahal, nagsisilbi ng hindi makasarili at may tapang ng loob.

Ang Pilipinas kinabukasan ay magiging bayan ng kasaganaan, kaligayahan at ng kalayaan.

Isang bansa na nakataas ang noo sa Kanlurang Pasipiko, hawak ang sariling kapalaran,
sa kaniyang kamay ay tangan ang ilaw ng kalayaan at ng demokrasya. Isang republika ng mga mararangal na mamamayan na may paninindigan at sama-samang magsisikap na paunlarin ang daigdig natin ngayon.English Version:


Message to My People
MANUEL L.QUEZON

My fellow citizens: there is one thought I want you always to bear in mind. And that is: that you are Filipinos. That the Philippines are your country, and the only country God has given you. That you must keep it for yourselves, for your children, and for your children's children, until the world is no more. You must live for it, and die for it, if necessary.

The Philippines of today are honored by the wholehearted devotion to its cause of unselfish and courageous statesmen. The Philippines of tomorrow will be the country of plenty, of happiness, and of freedom. A Philippines with her head raised in the midst of the West Pacific, mistress of her own destiny, holding in her hand the torch of freedom and democracy. A republic of virtuous and righteous men and women all working together for a better world than the one we have at present.


, ,,,,,,