Monday, September 8, 2008

SI MAMAY - Tula from Bicol Region -Region V

Si Mamay is a poem or TULA from Bicol Region or Region V about its beautiful volcano, Mt. Mayon. It describes the volcano while it is erupting.

picture of Mt. MayonSi Mamay…
ni Gerardo Peralta

Si mamay kong Mayon
Nagmamamá na naman
Namumula-pula an ngudoy
Nagdudugo-dugo an liwuy
Atyan káyan makuspa ka na naman
Sa panginuron

Ata hari bayá magparamamá
Abó na ning saimong abo
Pagtugá baya na dai ka na matuga
Pundo na ning saimong bisyo

Nudi kun paghorop-horopon
Kun an saimong dai pagtuga
Senyas na kan saimong kagadanun
Hala sige na lugod Mamay kong Mayon
Pagmamá na lugod gilayon!

No comments: