Friday, September 5, 2008

RAMON MAGSAYSAY CREDO-with Tagalog Translation

ramon magsaysay
Ramon Magsaysay

I believe that government starts at the bottom and moves upward, for government exists for the welfare of the masses of the nation.

I believe that he who has less in life should have more in law.

I believe that the little man is fundamentally entitled to a little bit more food in his stomach, a little more cloth in his back and a little more roof over his head.

I believe that this nation is endowed with a vibrant and stout heart, and possesses untapped capabilities and incredible resiliency.

I believe that a high and unwavering sense of morality should pervade all spheres of governmental activity.

I believe that the pulse of government should be strong and steady, and the men at the helm imbued with missionary zeal.

I believe in the majesty of constitutional and legal processes, in the inviolability of human rights.

I believe that the free world is collectively strong, and that there is neither need or reason to compromise the dignity of man.I believe that communism is iniquity, as is the violence it does to the principles of Christianity.

I believe that the President should set the example of a big heart, an honest mind, sound instincts, the virtue of healthy impatience and an abiding love for the common man.

source:magsaysay

This is my translation of Ramon Magsaysay Credo:

Ako ay naniniwala na ang pamamahala ay nagsisimula sa ibaba, paakyat sa itaas dahil ang pamahalaan ay para sa kapakanan ng mga nakakarami sa ating bansa.

Ako ay naniniwala na ang mga kapos sa buhay ay dapat nakakahigit sa batas.

Ako ay naniniwala na ang mga karaniwang mamamayan ay may pangunahing karapatan sa
pagkain, sa pananamit at sa tahanang masisilungan.


Ako ay naniniwala na ang bayang ito ay biniyayaan ng isang pusong tumataginting at punong-puno ng kasiyahan na nagtataglay ng angking galing at nakakahangang kakayahang harapin ang mga pagsubok sa buhay.

Ako ay naniniwala na ang mataas at hindi magbabagong magandang batayan ng ugali ang dapat pairalin sa lahat ng gawaing pamamahala.

Ako ay naniniwala na dapat ay malakas at matatag ang pakiramdam ang pamahalaan at ang mga namamahala ay dapat nag-aangkin ng mainit na hangaring matupad ang kanilang mga mga pakay katulad ng mga misyonaryo.

Ako ay naniniwala sa mataas na pagpapahalaga ng pagpapatupad ng karapatang pantao na naayon sa Saligang Batas at mga batas na nilikha.


Ako ay naniniwala na ang mundong malaya ay sama-sama ang lakas at hindi nangangailangan ng dahilan upang isa hindi pahalagaan ang karangalan ng nilalang. sa

Ako ay naniniwala na ang komunismo ay walang katarungan; ganoon din ang karahasan ginagawa nito sa principyo ng Kristiyanismo.

Ako ay naniniwala ang pangulo ay dapat maging halimbawa ng maunawaing puso, matapat na pag-iisip, nag-aangkin ng kakayahang laging matiyagang umunawa at may walang katapusang pagmamahal para sa karaniwang tao.

2 comments:

mary said...

when did ramon magsaysay delivered this speech, if it was?

Jack said...

This was my kid's project.
Salamat po.

Naruto Jack