Tuesday, July 31, 2007

Sagayan

FOLK DANCE FROM MINDANAO-PHILIPPINE FOLK DANCE

SAGAYAN is a Philippine war dance performed by both the Maguindanao and Maranao depicting in dramatic fashion the steps their hero, Prince Bantugan, took upon wearing his armaments, the war he fought in and his subsequent victory afterwards. Performers, depicting fierce warriors would carry shield with shell noisemakers in one hand and double-bladed sword in the other attempting rolling movements to defend their master.

Source: wikipediavideocredit: kfgcatanauan

Technorati tags:
,,,,,,,,,,

Monday, July 30, 2007

Carinosa

Carinosa

Cariñosa (IPA: [ˌkariˈɲosa]) is a flirtatious Philippine group dance in the Maria Clara suite of Philippine folk dances where the fan or handkerchief plays an instrumental roll as it places the couple in a hard-to-get romance scenario. Despite popular belief, Cariñosa has always been the national dance of the Philippines, whereas the Tinikling is just a worldwide favorite.
source: wikipediavideocredit: cfilipiniana

Technorati tags:
,,,,,,,

Sunday, July 29, 2007

Pasyon

Pasyon

Ito ang isa sa mga tulang kantahin. Tungkol sa buhay ni Jesus mula siya ay ipinanganak hanggang sa siya ay nabuhay, magmuli, ang pasyon ay kinakanta sa anumang musikang gustong gamitin ng mga umaawit ng pasyon.
Example:

O Diyos sa kalangitan
Hari ng Sangkalupaan Mabait, lubhang maalam
At puno ng karunungan.

Saturday, July 28, 2007

Awit at Korido

Awit at Korido

Ang mga tulang ito ay tungkol sa pag-ibig at tungkol SA pagsasapalaran ng isang bayani.
Bagama't parehong may pagsasaad ng pag-ibig at pagkakaibigan, ang korido ay may misteryo.

Friday, July 27, 2007

Epiko

Epiko

Ang epiko ay isang mahabang tula na maaring kantahin o basahin. Ito ay tungkol sa kagitingan ng isang nilalang. Ito ay nagtuturo ng magagandang asal at kabayanihan sa pamamagitan ng mga paggamit ng salitang nakakapagsaad ng mabilis na pangyayari, mga masalimuot na paksa at mga kababalaghang hindi maabot nang pag-unawa ng karaniwang nilalang.

Thursday, July 26, 2007

Tanaga

Tanaga ay Binubuo ang tanaga ng apat na taludtod (verses) at bawat taludtod ay may sukat na pipituhin.(syllables). Sa loob ng naturang anyo, kailangang ganap na maipahayag ng makata ang nais sabihin sa pamamagitan ng matalinghagang pangungusap.
Examples:

Magdalita ang niyog,
huwag magpakatayog;
Kung ang uwang ay umuk-ok
Masasaid pati ubod.

Wednesday, July 25, 2007

TALUMPATI ni Noli De Castro sa 108th ANIBERSARYO NG SIGAW NG PUGAD LAWIN

noli de castro

TALUMPATI SA IKA -108th ANIBERSARYO NG SIGAW NG PUGAD LAWIN, 23 AUGUST 2004, BAHAY TORO, QUEZON CITY


MAGANDANG UMAGA BAYAN!

ISANG KARANGALAN PO PARA SA INYONG KABAYAN ANG MAGING PANAUHING PANDANGAL ISANG MAKASAYSAYANG PAGDIRIWANG NG IKA-108 TAON NG SIGAW NG PUGAD LAWIN. KAYA MALUGOD KONG BINABATI ANG MGA OPISYAL AT KAWANI NG LUNGSOD QUEZON AT LAHAT NG NANDITO NGAYON NA NAKIKIISA SA PAGDIRIWANG NA ITO SA PANGUNGUNA NG ATING BUTIHIN AT KAGALANG-GALANG NA PUNONG LUNGSOD, MAYOR FELICIANO BELMONTE, JR.

BINABATI KO RIN ANG PANGALAWANG PUNONG LUNGSOD, NA BAGAMA’T BATANG-BATA PA AY MATAGAL NANG NANUNUNGKULAN SA PAMAHAALANG LUNGSOD, VICE MAYOR HERBERT BAUTISTA; ANG KAGALANG-GALANG NA GINOONG VINCENT “BINGBONG” CRISOLOGO, ANG MINAMAHAL NA KONGRESISTA NG UNANG DISTRITO NG QUEZON CITY; AT PATI NA RIN ANG MGA PUNONG BARANGAY NG UNANG DISTRITO NG QUEZON CITY.

SANDALI TAYONG MAGBALIK TANAW AT ATING GUNITAIN SA ARAW NA ITO, ISANDAAN AT WALONG TAONG NANG NAKALIPAS NANG IPAMALAS NG ATING MAGIGITING NA MGA NINUNO ANG KANILANG TAHASANG PAG-AALSA LABAN SA MGA KASTILA … AT ITO AY NAGANAP DITO MISMO SA LUGAR NG PUGAD LAWIN. ISANG MAKASAYSAYANG PAGPUNIT NG KANILANG SEDULA NA NAGHUDYAT NAMAN NG SIMULA NG “PHILIPPINE REVOLUTION OF 1896”. ISANG PAGTITIPON NG MAHIGIT SA ISANG LIBONG KATIPUNERO NA PINAMUNOAN NI GAT ANDRES BONIFACIO NA NAGHIMAGSIK UPANG SUPILIN ANG KALUPITAN NG PAMAHALAANG KASTILA.

IPINAMAMALAS NG “SIGAW NG PUGAD LAWIN” ANG LIKAS NG KATAPANGAN AT KABAYANIHAN NG MGA PILIPINO, NA PALIBHASA’Y MAPAGMAHAL SA KALAYAAN, AY HANDANG MAGBUWIS NG BUHAY ALANG-ALANG SA BAYANG MINAMAHAL.

BILANG INYONG PANGALAWANG PANGULO, NAISS KONG PUKAWIN ANG INYONG MGA PUSO SA MGA KATANGIANG IPINAMALAS AT IPINAGMAMALAKI NG ATING MGA NINUNO: KATAPANGAN, PAGIGING MATIYAGA SA LAHAT NG BAGAY, AT KABAYANIHAN. NAWAY ISABUHAY NATIN AT NG BAWAT PILIPINO ANG MGA KATANGIANG ITO, LALUNG-LALO TAYONG MGA MAMAMAYAN NG LUNGSOD QUEZON.

DITO SA ATING LUNGSOD NAGSIMULA ANG PAGHIHIMAGSIK, NA HUMANTONG SA PAGKALAGOT NG TANIKALA NG ATING PAGKA-ALIPIN. KAYA MARAPAT LAMANG TAYO ANG MAGSILBING HALIMBAWA AT HUWARAN NG ISA PANG MAKABAGONG GAT ANDRES BONIFACIO. MAGSISILBI TAYONG BAGONG KASAPI NG KKK, NA MAGPAPASIMUNO HINDI LABAN SA MGA MANANAKOP, KUNDI LABAN SA KAHIRAPAN, NA UMAALIPIN SA NAKARARAMI NATING MGA KABABAYAN. LALABANAN NATIN, HINDI ANG MGA DAYUHAN, KUNDI ANG MGA SULIRANIN NG BANSA NA HUMAHADLANG SA ATING PAG-UNLAD.

KATAPANGAN

BUONG TAPANG SANA NATING HARAPIN AT BUONG TATAG NATING LUTASIN ANG MGA PROBLEMA AT SALOT NG LIPUNAN UPANG TAYO AY MAKAAHON SA ATING KINALALAGYAN. HUWAG PAIRALIN ANG TAKOT SA ATING MGA SARILI BAGKOS, MAGPAKATAPANG AT MAGPAKATATAG TAYO MAKAKAMIT NATIN ANG KAUNLARANG MALAON NA NATING MINIMITHI.

SA PANAHONG ITO NA ANG ATING BAYAN AY NASASADLAK SA SAMU’T-SARING SULIRANIN, KALIMUTAN MUNA NATIN ANG ATING MGA PANGSARILING KAPAKANAN… TAYO’Y MAGKAPIT BISIG AT MAGKAISA PARA SA MADALING IKALULUTAS NG MGA PROBLEMA NG LIPUNAN.

PAGIGING MATIYAGA

IPINAKITA NG ATING MGA NINUNO ANG PAGTIYATIYAGA NILA NA BUKLURIN ANG SAMBAYANANG PILIPINO UPANG IPAGLABAN ANG KANILANG KARAPATAN LABAN SA MGA MAPALUPIG NA DAYUHAN.

NAWAY MAGSILBI ITONG GABAY SA ATING LAHAT UPANG ISULONG NATIN ANG MGA PROGRAM NG PAMAHALAN NA NAGLALAYONG MAIANGAT MULA SA KAHIRAPAN ANG BAWAT PILIPINO. IPAKITA NATIN SA BUONG MUNDO NA KAYA NATING MAPAUNLAD ANG ATING PAMUMUHAY AT ANG “JUAN TAMAD” NA MINSANG IBINANSAG SA ATING PAGKATAO AY ISANG KATHANG-ISIP LAMANG.

KABAYANIHAN

SA ARAW NA ITO, ATING GUNITAIN ANG MGA SAKRIPISYO AT KABAYANIHAN NG ATING MGA NINUNO SA PAMAMAGITAN NG PAG-AALAY NG KANILANG BUHAY PARA LANG MAKAMTAN ANG KALAYAAN NG INANG BAYAN.

LANTAD SA ATING PANAHON NGAYON ANG DI MATATAWARANG KABAYANIHAN NG ATING MGA OFW’S NA SIYANG NAGBIBIGAY NG MALAKING KITA SA ATING GOBYERNO KUNG KAYA SILA AY TINAGURIAN “BAGONG BAYANI”.

KAYA HINIHIKAYAT KO KAYONG LAHAT NA MAHALIN AT BIGYANG HALAGA NATIN ANG ATING BANSA AT ANG LUNGSOD QUEZON SA PAMAMAGITAN NG PAGSUNOD SA MGA ALITUNTUNIN NITO LALONG-LALO NA ANG PAG-BABAYAD NG TAMANG BUWIS NA SIYANG GAGAMITIN NG ATING PAMAHALAAN SA PAGTUSTOS SA MGA SERBISYONG SOSYAL NA IPAGKAKALOOB SA BAWAT MAMAMAYAN.

BILANG PANGHULING SALITA AY PINAPANGAKO KO NA AKO AT ANG AKING TANGGAPAN AY KA-AGAPAY NYO SA PAGSULONG NG PILIPINAS AT LUNGSOD QUEZON TUNGO SA KAUNLARAN.

MABUHAY ANG PILIPINAS!

MABUHAY ANG LUNGSOD QUEZON!

MARAMING SALAMAT PO AT MABUHAY TAYONG LAHAT.

,,,

Tuesday, July 24, 2007

Dugso

The dance must have originated from Bukidnon, northeastern Mindanao since they are performed as an entertainment for the deities in fiestas organized for them.It was originally thought that this dance was performed only during harvest time or upon the birth of a male heir. Women would wear colorful feathered head dresses, plaid costumes and anklets. They would step rhythmically around a bamboo arch decorated with newly-gathered palay (rice stalks) and corn, and their movements are emphasized by the tinkling sounds from the anklets.videocredit: Kfgcatanauan


Technorati tags:
,,,,,,,,,,

Monday, July 23, 2007

Kuratsa

Kuratsa

This is a dance that originated from Bohol, Visayas but it is also popular at Ilokano festivals.

This dance commands a sense of improvisation which mimics a young playful couple's attempt to get each other's attention. It is performed in a moderate waltz style.videocredit: Saiaoppinoi

Technorati tags:
,,,,,,,,,

Sunday, July 22, 2007

Kalapati

Kalapati

The dance Kalapati originated from from Cabugao, Ilocos Sur province. It symbolizes peace and is represented by imitating the movements of a graceful dove. It portrays the typical traits of the Ilokanos: simplicity, naturalness, and shyness.videocredit:xquietdreamerx

Technorati tags:
,,,,,,,,

Saturday, July 21, 2007

Kappa

This is also known as Sambi sa Malong. This Maranao dance shows the many ways of donning the malong, a tubular circle of cloth used as a skirt, shawl, or mantle.

Technorati tags:
,,,,,,

Aray

Aray

A dance whose words are sung in "Chabacano-ermitense," a hybrid of Spanish that was only spoken in the Ermita district before the turn of the century and today is extinct. The dance itself is a flirtatious one that involves graceful use of the pañuelo, or shawl, and tambourines. Aray means "ouch" in Tagalog.

Technorati tags:
,,,,,,

Pandanggo Sa Ilaw and Oasiwas

Pandanggo sa ilaw originated from Lubang Island, Mindoro

The term pandanggo comes from the Spanish word fandango, which is a dance characterized by lively steps and clapping that varies in rhythm in 3/4 time. This particular pandanggo involves the presence of three tinggoy, or oil lamps, balanced on the head and the back of each hand.

Another version of this is called Oasiwas from Lingayen, Pangasinan. After a good catch, fishermen would celebrate by drinking wine and by dancing, swinging and circling a lighted lamp. Hence, the name "Oasiwas" which in the Pangasinan dialect means "swinging." This unique and colorful dance calls for skill in balancing an oil lamp on the head while circling in each hand a lighted lamp wrapped in a porous cloth or fishnet. The waltz-style music is similar to that of Pandanggo sa Ilaw.
Technorati tags:
,,,,,,

Sayaw sa Bangko

Sayaw Sa Bangko

This dance is native to the barrio of Pangapisan, Lingayen, Pangasinan, and demands skill from its performers who must dance on top of a bench roughly six inches wide.

sayaw sa bangko
videocredit: the realdeal

Technorati tags:
,,,,,,

Maglalatik

Maglalatik- This a mock war dance between the Muslims and the Christians that originated from Binan, Laguna, Philippines.

maglalatik

The dance is about a fight for the latik or coconut meat during the Spanish era.

videocredit: Masterscribble

Today, this dance is performed in honor of the town's patron saint, San Isidro Labrador. All dancers are male and are naked to the waist except for the coconut shells attached to their chests, backs and hips. The Muslim dancers wear red trousers while the Christian dancers wear blue. There are also coconut shells on their thighs and knees. As they dance, they touch these shells with their coconut shells on their hands.


Technorati tags:
,,,,,

Friday, July 20, 2007

Sublian


SublianThis is a ritual dance that originated from Bauan, Batangas in Luzon, Philippines. The word sublian comes from the word subsub which means falling head on and bali which means broken. The word describes the dancers who pretend to be lame and crooked throughout the dance as a sign of worship to the town's Church icon, the Holy Cross during its fiesta celebration.

Technorati tags:
,,,,,

Thursday, July 19, 2007

Tinikling

Tinikling is a Filipino folk dance.

The dance originated in Leyte as an imitation of the legendarily fast and graceful movements of the tikling birds as they dodged bamboo traps set by rice farmers.
An alternative explanation says that the dance originated from Spanish colonization, where field workers who worked too slowly were punished by having to stand in place and jump over two bamboo poles clapped together against their ankles; it is said that from a distance the jumping workers looked like tikling birds.[1] Often, this dance is mistakenly coined as the national dance of the Philippines instead of the Cariñosa.

The dance consists of at least one team of two people hitting two parallel bamboo poles on the ground, raising them slightly, then clapping the poles against each other near the ground with a rhythm. Meanwhile, at least one dancer hops over and around the clashing poles in a manner not entirely unlike jump roping. Usually the dancers use certain rhythms or steps.

source: wikipedia

Technorati tags:
,,,,,

Wednesday, July 18, 2007

Talumpati ni Noli De Castro sa Pagdiriwang ng Linggo ng Wika

talumpati ni Noli de Castro
QUALITY EDUCATION AND JOB OPPORTUNITIES FOR ALL

In celebration of the Buwan Ng Wika at the Department of Education, Ortigas, Pasig City, 8:00 a.m., 18 July 2003


"Maganda at makabuluhang umaga sa ating lahat! Sana ay nagising na ng kape ang bawat ugat sa inyong katawan at kayo ay nakapag-unat na upang buong handang harapin ang trabaho sa linggong darating.

Kagalang-galang na Kalihim Edilberto De Jesus, mga opisyales at kawani ng Kagawaran ng Edukasyon, malaking karangalan para sa inyong Kabayan ang makadalo sa inyong taonang pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa.

Masasabi kong malaking karangalan na kayo ay aking makaharap sa umagang ito dahil alam nating lahat na ang Kagawaran ng Edukasyon ang pinakamahalagang sangay ng ating pamahalaan dahil kayo ang nagsisilbing pag-asa at tulay sa magandang bukas para sa mga estudyanteng Pilipino. Saludo ako sa inyong dedikasyon sa inyong trabaho at sa inyong serbisyo sa ating bansa.

Isang magandang programa ng DepEd ang kasalukuyang paggunita sa kahalagahang ng Wikang Pambansa. Bilang isa sa mga nangunguna sa pagpapatibay sa wikang pambansa, ako ay nalulungkot na sa pagdaan ng humigit pitongpu’t-limang taon mula ng ideklara ang Tagalog, na ngayon ay Filipino, bilang pambansang wika ni Presidente Manuel Luis Quezon, ay marami pa rin sa ating mga kababayan, lalo na ang mga prominenteng opisyal ng gubyerno, ang mas nanaisin pang gamitin ng banyagang salita sa loob at labas ng tahanan,….. at kung minsa’y ititinatatwa pa ang salitang sariling atin.

Gayunpaman, naniniwala ako na sa pangunguna ng DepEd, magdaan man ang mahabang panahon ay patuloy pa ring lalaganap ang salitang Filipino at sa pamamagitan ng mga programang gaya ng Buwan ng Wikang Pambansa na ating pinagdiriwang ngayon, ay mamahalin din ng mga darating na henerasyon ang wikang Filipino.

Sa kinalakihan kong lalawigan ng Oriental Mindoro ay likas at laganap ang pagsalita ng wikang Filipino. Sa bahay, kalye, opisina o sa paaralan ay Filipino ang aming salita. Naaalala ko noong aking kabataan ay malimit akong pina-aalalahanan ng aking Nanay na mahalin ang ating sariling wika dahil ang magigiting na mga bayani ng ating lahi, na kinabibilanagn nina Jose Rizal, Andres Bonifacio, at Manuel Quezon, ay nabuhay at namatay na tinataguyod ang salitang ito.

Sa tulong at gabay ng aking ina ay maaga akong namulat sa kahalagahan ng ating sariling wika. Kung kaya’t maaga akong nanindigan na sa ano mang larangan o propesyon ang aking pasukin ay bibigyan ko ng prioridad ang pag-gamit ng Filipino. Nakakalungkot lamang na sa panahon ngayon ay binabatikos at kinukutya ang mga kagaya naming mas pinahahalagahan ang salitang Filipino.

Gayunpaman, hindi ako natitinag. Taas noo kong itataguyod ang ating sariling wika dahil ito ang simbolo ng ating pagka-Pilipino. Gaya nga ng katagang iniwan ni Gat Jose Rizal: “Ang taong hindi marunong magmahal sa sariling wika ay masahol pa ang amoy sa malansang isda”.

Ang sabi naman ni Kabayan: “Ang hindi pagtangkilik ng sariling wika ay paglapastangan sa Inang Bayan.” At tayong mga nasa gubyerno ang dapat manguna sa paggamit ng wikang Filipino bilang magandang halimbawa sa ating mga kababayan.

Sa pagdiriwang natin ng Buwan ng Wika, nararapat lamang na ating balikan ang kasaysayan ng pagdedeklara ng Filipino bilang pambansang wika. Ako ho ay naniniwala na upang lalo nating pahalagahan ang ating wika ay nararapat lamang na alamin natin ang kasaysayan nito.

Nakasaad sa ating unang Saligang-Batas, na na-ratipikahan noong 1935, na ang Tagalog ang opisyal na lenguahe ng ating pamahalaan. Sangayon sa nasasaad sa Saligang Batas, noong November 13, 1937, inaprubahan ng unang National Assembly ang batas na nagbubuo ng National Language Institute o NLI. Ang NLI ay naatasang pag-aralan ang mga katutubong wika upang makatukoy ng isang lenguahe na nararapat na kumatawan sa lahat ng mga salita sa iba’t ibang rehiyon. Matapos ang paga-aral ay napagpasyahan ng pamahalaan ang Tagalog bilang nararapat na pambansang wika.

Bilang epekto ng pagaaral na ito, noong December 31, 1946 ay dineklara ni Pangulong Manuel L. Quezon, na tubong Baler, Tayabas, ang Tagalog bilang Pambansang Wika ng Pilipinas.

Makaraang ideklara ang independensiya ng Pilipinas mula sa mga Amerikanong mananakop noong July 4, 1946, ay isinabatas naman ng National Assembly ang Commonwealth Act No. 570. Sinasaad dito ang pagbilang sa Tagalog bilang isa sa tatlong opisyal na wika ng pamahalaang Pilipinas, kabilang sa Espanol at Ingles.

At dahil i-ilang probinsya lamang sa Luzon ang gumagamit ng salitang Tagalog, hindi naging madali para sa mga kababayan natin sa hilaga at timog Luzon, Visayas at Mindanao na tanggapin ang pagkakahirang sa salitang Tagalog bilang pambansang wika. Upang malutas ang reklamo at batikos ng mga gumagamit ng ibang katutubong-salita, ang Tagalog ay pinalitan ng pangalang Pilipino noong 1959.

Sa loob ng Konstitusyon ng 1973, ang Pilipino ay ginawang isa lamang sa dalawang opisyal ng salita ng ating bansa, ang isa pa ay ang wikang Ingles. Noong ding dekada setenta ay sinimulan ng National Board of Education ang paggamit ng bilingual method sa pagtuturo sa lahat ng antas ng edukasyon.

Sa ilalim ng Konstitusyon ng 1987, muling nabigyan ng halaga ang salitang Filipino. Datapwat Filipino at Ingles pa rin ang opisyal na wika sa ating saligang-batas, naglagay ang 1986 Constitutional Convention ng isang probisyon na nagaatas sa ating Kongreso na pagaralan at magbuo ng isang tunay na pambansang wika na tatawaging Filipino na kakatawan sa lahat ng mga katutubong wika at maging wikang banyaga na malaki rin ang impluwensya sa paghubog ng ating kalinangan.

Labing-anim na taon mula ng maipagtibay ang kasalukuyang Saligang-Batas, malayo na ang narating ng ating pambansang wika. Malaki na ang itinaas ng kamalayan ng bawat mag-aaral na Pilipino sa wikang Filipino. At yan ay pinagpapasalamat natin sa lahat kayong mga nasa Kagawarang ito.

Sa pagdiriwang natin ng Buwan ng Wika, huwag nating kaligtaan na ang Pambansang Wika ay dapat magsilbing dagta na makapag-bubuo sa ating mga Pilipino saan man dako ng mundo tayo makarating. Hayaan ninyong tapusin ko ang aking talumpati sa isang hangarin na sana ay mabigyang katuparan ang pangarap nina Gat Jose Rizal at dating Pangulong Quezon na isang araw ay mangingibabaw ang salitang Filipino sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan.

Maraming Salamat Po! Mabuhay ang Wikang Filipino!

,,,

Tuesday, July 17, 2007

La Jota Manileña

La Jota Manileña

This is a dance named after Manila, the old capital of the Philippines. The dance is an adaptation of the Castilian Jota where dancers where where dancers use bamboo castanets and clack them to provide music. The costumes are inspired by Spanish culture.


Technorati tags:
,,,,,

Monday, July 16, 2007

Itik-itik

itik-itik
videocredit: Masterscribble

Itik-itik

The dance originated from Surigao del Norte, Mindanao, Philippines.
According to the story, a young woman named Kanang (short for Cayetana) was the best dancer in that province. At one baptismal celebration, she introduced new steps which were improvisations of the dance Sibay. She imitated the movements of the ducks or itik. Because of its unusual steps and fascinating interpretation, the audience began imitating her.


Technorati tags:
,,,,,

Sunday, July 15, 2007

Singkil

Singkil (or Sayao sa Kasingkil) is a famous Philippine dance of the Maguindanao people, but was popularized by the nearby Maranao peoples of Lake Lanao and later the Bayanihan Philippine National Folk Dance Company.


singkil
videocredit: Masterscribble


Also known as the Princess Dance or the Royal Maranao Fan Dance, the dance is based on the Maranao interpretation of the ancient Indian epic, the Ramayana: the Darangen. The Singkil narrates a scene in which Sita (Putri Gandingan) escapes her abductor, the demon king Ravana and is lost in the forests of Alangka, thereupon being found by her husband, Prince Rama. Interesting to note is that in the original Ramayana epic, Rama selects Hanuman, the Hindu monkey-god, to find Sita on his behalf; the fact that in the Singkil it is Rama (Rajah Bantugan) who finds her suggests a modification of the original Hindu narration in order to agree with monotheistic Islamic ideology.

Kasingkil refers to the art of moving one’s feet in and out of two clicking bamboo poles in imitation of Putri Gandingan who gracefully avoided the falling trees brought about by an earthquake.

Performers would therefore gracefully step in and out of bamboo poles, arranged in crisscross fashion while manipulating either fans or simply their bare hands.Played at celebrations and festivals, traditionally the dance was performed by a girl of royal blood intend on advertising herself to would-be-suitors for her future marriage.

The dance is said to have been named after either the leg bracelets or anklets of silver, nickel or brass with chiming bells of the same name or the act of voluntarily or accidentally entangling on one’s feet in either vines or tall grass.


source: Wikipedia

Technorati tags:
,,,,,

Saturday, July 14, 2007

PANDANGGO SA SAMBALILO

PANDANGGO SA SAMBALILO

This is a very interesting courtship dance from Camiling, Tarlac province involving a hat. The boy tries to impress the girl by picking up the hat from the
floor, by his head, unaided by hands.

Waray Poem with translation

AmbisyonAn rig-on niya---
amo kuno unta.
An tukib ha adlaw,
an bituon ha gab-i,

ngan an awas han
tin-aw a't' ha
bungto, kun diin
naturók ha bisibis

ug kutkot an sahô
ha luyo han gahum.Translation:

AmbitionInsistence said:
it was the hope.
Articulate the day,
starry the night,

and the flow of
transparency---
in a town where
grew a carefree

sprinkle 'n' scratch
behind power.

Thursday, July 5, 2007

The Great Pyramid of Giza

Great Pyramid
The Great Pyramid of Giza is the oldest and the largest of the three pyramids in the Giza Necropolis bordering what is now Cairo, Egypt in Africa. The oldest and only remaining member of the Seven Wonders of the World, it is believed to have been constructed over a 20 year period concluding around 2560 BC.[1] The Great Pyramid was built as a tomb for Fourth dynasty Egyptian pharaoh Khufu (hellenized as Χεωψ, Cheops), and is sometimes called Khufu's Pyramid or the Pyramid of Khufu.

,,,,,,,

Wednesday, July 4, 2007

Hanging Gardens of Babylon

Hanging Gardens of Babylon


According to the tradition, the gardens did not hang, but grew on the roofs and terraces of the royal palace in Babylon. Nebuchadrezzar II, the Chaldean king, is supposed to have had the gardens built in about 600 bc as a consolation to his Median wife, who missed the natural surroundings of her homeland.

,,,,,,,

Tuesday, July 3, 2007

Statue of Zeus

Statue of Zeus

Excerpt from wikipedia:

The Statue of Zeus at Olympia was one of the classical Seven Wonders of the Ancient World. It was carved by the famed Classical sculptor Phidias (5th century BCE) circa 432 BCE in Olympia, Greece.

The seated statue occupied the whole width of the aisle of the temple that was built to house it, and was 40 feet (12 meters) tall. "It seems that if Zeus were to stand up," the geographer Strabo noted early in the 1st century BCE, "he would unroof the temple."Zeus was a chryselephantine sculpture, made of ivory and accented with gold plating. In the sculpture, he was seated on a magnificent throne of cedarwood, inlaid with ivory, gold, ebony, and precious stones. In Zeus' right hand there was a small statue of Nike, the goddess of victory, and in his left hand, a shining sceptre on which an eagle perched. Plutarch, in his Life of the Roman general Aemilius Paulus, records that the victor over Macedon “was moved to his soul, as if he had beheld the god in person,” while the Greek orator Dio Chrysostom wrote that a single glimpse of the statue would make a man forget his earthly troubles.

Tags for Pinoy Students Center

,,,,,,,

Monday, July 2, 2007

Temple of Artemis

temple of artemis


The Temple of Artemis (Greek: Ἀρτεμίσιον Artemision, Latin: Artemisium), also known less precisely as Temple of Diana, was a temple dedicated to Artemis completed, in its most famous phase, around 550 BC at Ephesus (in present-day Turkey) under the Achaemenid dynasty of the Persian Empire. Nothing remains of the temple— not the first on its site— which was one of the Seven Wonders of the Ancient World.

Source of photo and description is wikipedia.

Tags for Pinoy Students Center

,,,,,,,

Sunday, July 1, 2007

Lighthouse of Alexandria

lighthouse of alexandria


Excerpt of description for wikipedia:
The Pharos of Alexandria (Greek: o Φάρος της Αλεξάνδρειας) was a tall tower built in the 3rd century BC (between 285 and 247 BC) on the island of Pharos in Alexandria, Egypt to serve as that port's landmark, and later, its lighthouse.

With a height variously estimated at between 115 and 150 meters (383 - 450 ft) it was among the tallest man-made structures on Earth for many centuries, and was identified as one of the Seven Wonders of the World by Antipater of Sidon. It was the third tallest building after the two Great Pyramids (of Khufu and Khafra) for its entire life. Some scientists estimate a much taller height exceeding 180 metres that would make the tower the tallest building up to the 14th century.

Tags for Pinoy Students Center

,,,,,,,