Tuesday, August 11, 2009

Summary of Chapter 21 of NOLI ME TANGERE

 This is the Tagalog summary of NOLI ME TANGERE of Jose Rizal.

Kabanata 21
Mga Pagdurusa ni Sisa
Buod

Magulo ang isip ni Sisa habang tumatakbo siyang pauwi. Hindi niya mawari ang sinabi sa kaniya ng kura tungkol sa kaniyang anak. Iniisip niya kung ano ang gagawin niya para mailigtas niya si Basilio at Crispin.

Lalo siyang kinabahan nang may matanaw niya ang ang dalawang guwardiya sibil papaalis sa kaniyang bahay. Nabawasan ang kaba niya nang makita niyang hindi kasama ng mga ito ang kaniyang dalawang anak.

Natakot si Sisa nang salubungin siya ng guwardiya sibil at pilit pinasasabi sa kaniya kung nasaan ang ninakaw na dalawang onsa ng kaniyang anak.

Pinilit din siyang paaminin sa bintang ng kura. Kinaladkad siya papunta sa kuwartel dahil hindi siya pinaniwalaan sa kaniyang mga katuwiran.Nakiusap siya na sana ay payagan siyang maglakad ng nauuna sa guwardiya sibil pagdating niya sa kabayanan.

Subali’t hindi siya pinakinggan ng sibil kaya laking hiya niya ng makita siya ng mga taong kalalabas lang sa simbahan.

Ikinulong siya sa kuwartel Sa takot niya ay sumiksik siya sa isang sulok.

Ang kaniyang damit ay marumi at ang buhok niya ay magulo. Para siyang mababaliw.

Lalo siyang nawawalang ng pag-asa habang nag-iisip siya sa nangyari sa kanilang buhay.

Naawa naman ang alperes sa kaniya at iniutos na palayain na siya. Nanghihina siya sa pagkakulong sa kaniya ng dalawang oras.Naglakad siya pabalik sa kanilang bahay. Tinatawag niya ang pangalan ng mga anak,

Hinanap niya ang mgaito sa gulod, sa gilid ng buhanin at panhik panaog siya sa bahay.

Sa loob ng bahay, nakita niya ang isang pirasong damit ni
Basilio na may bahid ng dugo.

Ninerbiyos ulit siya. Inisip niya kung anon a ang nangyari da kaniyang mga anak.

Hindi niya maarok kung bakit nangyari ito sa buhay nila.

Lumakad siya habang isinisigaw ang pangalan ng mga anak niya.

Mapapansin na unit-unting nawawala na siya sa kaniyang sarili.

Sa mga sumunod na araw ay palaboy-laboy na si Sisa sa daan. Umiiyak siya at sumisigaw kayaang mga taong nakakkita sa kaniya ay nagsimula na siyang katakutan.

No comments: