Monday, August 10, 2009

Summary of Chapter 20 of NOLI ME TANGERE

Kabanata 20
Ang Pulong sa Tribunal
Buod

Ang  lugar kung saan ginaganap ang pagtitipon at pagpupulomg sa San Diego ay isang malaking bulwagan. Dito nagaganap ang pagpupulong ng tribunal na ang mga kasapi ay ang mga may kapangyarihan sa bayan.

Dumating si Ibarrang kasama ang guro na nagsisimula na ang pagpupulong. Nahahati sa dalawang pangkat ang kapulungan. Ang mga matatanda ay pangkat ng conserbador at ang mga bata ay binubuo ang liberal.

Ang mga kabataan ay pinamumunuan ni  Don Felipo. a binubuo ng mga kabataan. Ito ay pinamumunuan ni Don Felipo.

Ang pinag-uusapan nilang kasalukuyan ay ang tungkol sa piyestang darating. Nababahala si Don Felipo na wala pang
ginagawang paghahanda ang kapitan at tinyente mayor samantalang labing-isang araw na lang ang natitira.


Maraming napagdidiskusyunan ang tribunal na wala naming kapaparakan. Nagtalumpati pa si Kapitan Basilyo na wala namang laman kung hindi mga malalabong salitang . Sa inis ni Don Felipo, naglabas siya ng listahan ng mga gagastusin para sa mungkahi niyang magtanghal ng komedysa sa loob ng isang Linggo. Kasama sa listahan ang mga paputok na nagkakahalaga ng isanlibo.


Ang dulaan ay paglalaanan ng dalawandaang piso bawa’t gabi.

Walang sumang-ayon sa panukala ni Don Felipo kaya hindi niya na
Pinagpilitan pa.

Pati ang mungkahi ng kabisa na walang  paputok, tipid na pagdiriwang at pagpapalabas ng komedya na nagtutro ng magandang ugali ay hindi rin tinangap ng kapulungan.

Ang kura paroko pala ay mayroon ng kapasyahan para sa pista. Ito ay ang pagdaos ng anim na prusisyon, tatlong sermon at tatlong misa mayor . Mayroon ding komedya na sa Tundo gagawin.

Unang umalis si Ibarra na nagpaalam sa guro. May mahalagang bagay daw siyang lalakarin.

No comments: