Sunday, August 3, 2008

ANG BAYAN KO -TAGALOG POEM OF JOSE CORAZON DE JESUS

ANG BAYAN KO IS A TAGALOG POEM OF JOSE CORAZON DE JESUS known also as HUSENG BATUTE.
The poem was made into a song and became the favorite song during the height of the activism in the Philippines.

fernando amorsolo
photocredit:painting of Fernando Amorsolo

Bayan Ko
Ang bayan kong Pilipinas
Lupain ng ginto’t bulaklak
Pag-ibig ang sa kanyang palad
Nag-alay ng ganda’t dilag.
At sa kanyang yumi at ganda
Dayuhan ay nahalina
Bayan ko, binihag ka
Nasadlak sa dusa.
Ibon mang may layang lumipad
Kulungin mo at umiiyak
Bayan pa kayang sakdal dilag
Ang di magnasang makaalpas!
Pilipinas kong minumutya
Pugad ng luha ko’t dalita
Aking adhika,
Makita kang sakdal laya!

No comments: