Friday, September 21, 2007

Sawikain (Tagalog Idioms)

Kakaning-itik: Walang gaanong halaga, hindi maipagmamalaki


English : lack of any fine, lofty, or redeeming qualities

Technorati tags:
,

No comments: