Sunday, September 23, 2007

Sawikain (Tagalog Idioms)

Buwaya sa katihan : usurera, nagpapautang ng napakataas na interes o tubo.

English: usurer


Technorati tags:
,

No comments: