Wednesday, October 24, 2007

Tulang Palaka-Tulang Pambata

Ang Tulang Pambata.

Ito ay nagsisilbing pag-unawa noong kamusmusan ng ating mga ninuno. Ito rin ay nagpapahayag at nagpapa-alala sa mga maliligayang karanasan noong sila'y bata pa.

Halimbawa:

Tulang Palaka

Ako'y tutula,
Tulang palaka,
Ako'y uupo,
Tapos na po.

No comments: