Wednesday, October 17, 2007

Ulan! Ulan!-Tulang Pambata

Ang Tulang Pambata.

Ito ay nagsisilbing pag-unawa noong kamusmusan ng ating mga ninuno. Ito rin ay nagpapahayag at nagpapa-alala sa mga maliligayang karanasan noong sila'y bata pa.

Halimbawa:


Ulan! Ulan!
Ulan! Ulan!
Pantay kawayan!

Bagyo! Bagyo!
Pantay kabayo!

No comments: