Sunday, June 25, 2006

mangangaso

Tagalog : mamaril o taong ang libangan ay maghanap ng mga hayup o ibon para dakpin o barilin

English: hunter.

No comments: