Saturday, June 24, 2006

Monghe

Tagalog meaning: mga relihiyosong hindi lumalabas sa monasteryo
English: monk, religious recluse

No comments: