Friday, June 23, 2006

pipa

Tagalog: maliit na tubo na ginagamit sa pagsisigarilyo upang ang labi ay hindi sumayad sa sigarilyo. Maaring mahaba o maiksi.
English: pipe, a long tube

No comments: