Wednesday, December 5, 2007

Ako'y May Alaga-Tulang Pambata

AKO'Y MAYA ALAGA -TULANG PAMBATA

Ako’y may alaga
Asong mataba
Buntot ay mahaba
Makinis ang mukha

Mahal niya ako
Mahal ko rin siya
Kaming dalawa
Laging magkasama.

No comments: