Saturday, December 29, 2007

SA MAHAL NA BIRHENG MARIA -by Jose Rizal

SA MAHAL NA BIRHENG MARIA is the TAGALOG TRANSLATION of the poem of JOSE RIZAL. For the English translation please go to this page. For the Spanish version, got to this page.


SA MAHAL NA BIRHENG MARIA

Ikaw na ligaya ng tanang kinapal,
Mariang sakdal tamis na kapayapan,
Bukal ng saklolong hindi naghuhumpay,
Daloy ng biyayang walang pagkasyahan.

Mula sa trono mong langit na mataas,
Ako'y marapating lawitan ng habag,
Ilukob ang iyong balabal ng lingap
Sa daing ng aking tinig na may pakpak.

Ikaw na Ina ko, Maraing matimtiman;
Ikaw ang buhay ko at aking sandingan;
Sa maalong dagat, ikaw ang patnubay:

Sa oras ng lalong masisidhing tukso,
At kung malapit na ang kamatayan ko,
Lumbay ko'y pawiin, saklolohan ako!

,,,,,

No comments: