Thursday, December 6, 2007

Pong, Pong Kasile-Tulang Pambata

ANG PONG-PONG KASILE AY ISA SA MGA TULANG PAMBATA

Pong, Pong Kasile-tulang Pambata

Pong, pong Kasile
Nanganak kagabi
Anong anak?
Buto’t balat;
Bali-bali ang pakpak.

No comments: