Thursday, April 10, 2008

KUNDIMAN NG LAHI-KUNDIMAN

Kundiman ng Luha - KUNDIMAN SONG BY NICANOR ABELARDO
(KUNDIMAN)
Music & Lyrics by Nicanor Abelardo


Paraluman sa pinto ng iyong dibdib
Isang puso ang naritong humihibik
Kaluluwang luksang-luksa at may sakit
Pagbuksan mo't damayan
Kahit man lang saglit.


Tingni yaring matang luha'y bumubukal
Humihingi ng awa mo't pagmamahal
Damhin mo rin ang dibdib kong namamanglaw
Yaring pusong sa pagsinta'y mamamatay, mamamatay ay!


Ilaglag mo ang panyo mong may pabango
Papahiran ko ang luha ng puso ko
Ah! pag-ibig kung ang oo mo ay matamo
Ah! pag-ibig kung ang oo mo ay matamo.


Hanggang sa hukay, hanggang sa hukay
Magkasama ikaw at ako!

No comments: