Thursday, August 2, 2007

ANO ANG PARABULA

ANG PARABULA ay nanggaling sa English word na parable na nanggaling naman sa Greek word na parabole na ang ibig sabihin ay maiksing sanaysay tungkol sa buhay na maaring mangyari o nangyayari na kung saan nagtuturo tungkol sa ispiritwal o kagandahang asal na magiging gabay ng isang taong nahaharap sa pangangailangang mamili o magdesisyon.

Mga Halimbawa ng Parabula ay matatagpuan span style="font-weight:bold;">dito.

No comments: