Tuesday, August 7, 2007

Sawikain

Ang sawikain (idiomatic expressions) ay mga salita o pagpapapahayag ng mga karaniwang ginagamit sa ara-ara. Ang mga papgpapahayag na ito'y nagbibigay, hindi ng tiyakang kahulugan ng bawa't salita, kundi ng ibang kahulugan.

Halimbawa:

agaw-buhay- nasa bingit ng kamatayan- between life and death

pabalat-bunga-hindi bukal sa loob

For more examples go to Salawikain and Sawikain.

Technorati tags:

No comments: