Monday, August 6, 2007

SALAWIKAIN

Ang mga SALAWIKAIN ay mga sinulat sa berso o sukat na kadalasa'y may tugma at nagpapahayag ng aral at gabay sa pamumuhay.

Halimbawa:

Ang mabigat ay gumagaan, kung pinagtutulungan.


For more of salawikain with translations go to SALAWIKAIN.

Technorati tags:
,

No comments: