Saturday, November 17, 2007

Kasabihan

Ang kasabihan ay nagpapakita ng asal, moralidad, at pag-uunawa sa pang-araw-araw na gawain.

Halimbawa:

Saan mang gubat
Ay may ahas.

Kung ano ang itinaas-taas,
Siyang binaba-baba sa pagbagsak.

, ,,,

No comments: