Thursday, November 1, 2007

Pen Pen Desarapen-Tulang Pambata

ANO ANG TULANG PAMBATA

Ito ay nagsisilbing pag-unawa noong kamusmusan ng ating mga ninuno. Ito rin ay nagpapahayag at nagpapa-alala sa mga maliligayang karanasan noong sila'y bata pa.

Halimbawa:

PENPEN DESARAPEN

Penpen de sarapen
Penpen de sarapen
De kutsilyo
De almasen
Bawbaw de kalabaw
Batuten
Sipit namimilipit
Gintong pilak namumulaklak
Sa tabi ng dagat
Sayang pula, tatlong pera
Sayang puti, tatlong salapi.

No comments: