Tuesday, November 13, 2007

Palaisipan

Ang palalisipan ay katanungang nangangailangan ng mabilis na nguni’t masusing pag-iisip. Karaniwan sa palaisipan ay sinusubok ang kakayahan sa pag-unawa sa mga ibinigay na impormasyon para masagot ang katanungan.

Halimbawa:

Ilang buwan sa isang taon ang may 28 na araw ?

(a) 1
(b) 2
(c) 12

Sa unang tingin ang tamang sagot ay isa. Pero ang tunay na sagot ay 12.

Ang tanong ay hindi ilang buwan ang may 28 araw lang.

No comments: