Saturday, November 10, 2007

Putak, putak!-Tulang Pambata

Ang Tulang Pambata.

Ito ay nagsisilbing pag-unawa noong kamusmusan ng ating mga ninuno. Ito rin ay nagpapahayag at nagpapa-alala sa mga maliligayang karanasan noong sila'y bata pa.

Halimbawa:

Putak, putak!
Batang duwag!
Matapang ka't nasa pugad!

No comments: