Friday, January 11, 2008

Sawikain 10-Tagalog Idiom

Sawikain:

hubad sa katotohanan

Meaning: kasinungalingan, hindi totoo

English:

Far from truth, lies

No comments: