Sunday, January 13, 2008

Sawikain 12- Tagalog Idiom

Sawikain:

mauwi ka sa bungi

Meaning: Karaniwang sinasabi sa mapili o pihikan sa pagpili ng mapapangasawa. Ang ibig sabihin ay baka sa kapipili ay sa walang kuwentang tao ang mapangasawa.

Technorati tags:

No comments: