Tuesday, January 15, 2008

Sawikain 14-Tagalog Idiom

Sawikain:
bumilang ng maraming tag-ulan.


Meaning: ang tag-ulan ay binibigyan ng kahulugan na isang pagsubok sa buhay. Kaya ang sawikain ay nangangagulugang maraming pagsubok o paghihirap na dinaanan.


Technorati tags:

No comments: