Monday, January 14, 2008

Sawikain 13 - Tagalog Idiom

Sawikain:

maraming isda sa dagat

Meaning: Karaniwang sinasabi sa mga taong nakapili ng magiging asawa na hindi sang-ayon ang magulang o kapatid. Ang ibig sabihin ay maraming mapagpipilian.

Technorati tags:

No comments: