Thursday, January 17, 2008

Sawikain 16-Tagalog Idiom

Sawikain:

umaagos ang butil ng lungkot

Meaning: umiiyak, lumuluha

Technorati tags:

No comments: