Saturday, September 5, 2009

Summary of Chapter 44 of NOLI ME TANGERE of JOSE RIZAL (Tagalog)


Chapter 44- Summary of Chapter 44 of  NOLI ME TANGERE of JOSE RIZAL (Tagalog)
Buod ng Kabanata 44
Pagsusuri sa Budhi

Tinawag ni Maria Clara ang kaniyang ina habang nahihibang siya sa taas ng lagnat. Binantayan siya ni Kapitan Tiyago na nangakong magbibigay ng tungkod sa Birhen ng Antipolo pag siya ay gumaling.
Si Don Tiburcio naman ay nagulat ng akala niya ay ang reseta niya ang nakapagaling kay Maria Clara.
Ikinatuwa ito ni Donya Victorina.
Ang paglipat kay Pari Damaso sa Tayabas ay sinabi ni Kapitan Tiyago na ikalulungkot ng dalaga dahil parang
Ama na raw ituring.
Pinayuhan ni Pari Salvi na huwag ipakausap kay Maria Clara si Ibarra dahil ito ang nagging sanhi ng pagkakasakit ng kasintahan.
Sinalungat ito ni Donya Victorina dahil naniniwala siya na Ang pekeng medico na kaniyang asawa ang nagpagaling dito.
Sabi ni Pari Salvi ang pangungumpisal ang nakakagamot ng sakit. Sinabihan ni Donya Victorina na pakumpisalin si Donya Consolacion para gumaling sa masamang ugali nto.
Inusisa ni Maria Clara ang kaibigang si Sinang tungkol kay Ibarra.Sinagot siya ng kaibigan na nilalakad nito ang pagpapatawad ng arsobispo para sa kaniyang ekskumunyon.
Pumasok si Tia Isabel para tulungang sumulat si Maria Clara kay Ibarra na kalimutan na siya nito.
Nang gabing yon, nagkumpisal ang dalaga kay Pari Salvi na tumagal dahil tila hindi naman nakikinig ang kura.
Lumabas na pawisan ang pari.

No comments: