Sunday, September 6, 2009

Summary of Chapter 45 of NOLI ME TANGERE of JOSE RIZAL (Tagalog)


Chapter 45- Summary of Chapter 45 of  NOLI ME TANGERE of JOSE RIZAL (Tagalog)
Buod ng Kabanata 45

Ang mga Pinag-uusig

Ang kinatagpo niElias sa kagubatan ay nag-ngangalang Kapitan Pablo. May sugat ito sa ulo at mahina kaysa noong unang nakita niya ito. Gusto ni Elias na umalis na lang sila sa lugar na yon at magturingang mag-ama.

Tumutol ang matanda at sinabing hindi siya hihinto ng paghahanap sa pamilyang nagpahamak sa kaniyang anak na babae at dalawang lalaki. Ang anak niyang babae ay pinagsamantalahan ng kura paroko na inilipat lang sa ibang lugar.

Ang kaniyang anak na lalaki ay napagbintangang nagnakaw sa kumbento at pinahirapan ng husto hanggang mamatay.

Ang isa niyang anak na lalaki ay nahulihang walang dalang sedula. Kinulong siya at pinahirapan din kaya nagpatiwakal na lamang ito sa hirap.
Noon ay duwag siya at takot pumatay kaya natiis niya ang kaniyang mga anak.

Dahil wala na siyang nalalabing mahal sa buhay, hindi na siya takot mamatay. Pinamumunuan niya ang isang pangkat na katulad niya ay galit din sa pang-aapi sa kanila.

Ikinuwento ni Elias ang tungkol kay Ibarra na maaring makatulong sa kanila. Pinangako niya na kakausapin niya sa Ibarra para maparating sa Kapitan Heneral ang mga pang-aabuso ng simbahan at ng namamahala sa mamamayan.


No comments: