Wednesday, September 23, 2009

Summary of Chapter 62 of NOLI ME TANGERE of JOSE RIZAL (Tagalog)


Chapter 62- Summary of Chapter 62 of  NOLI ME TANGERE of JOSE RIZAL (Tagalog)
Buod ng Kabanata  62
Ang Pagtatapat ni Padre Damaso


Hindi man lang sinulyapan ni Maria Clara ang mga regalong nakatambak sa lamesa para sa kasal niya. Nabasa niya ang nangyaring barilan sa lawa kung saan ibinalita na napatay si Ibarra.

Dumating si Pari Damaso. Hiniling ni Maria Clara na huwag ng ituloy ang kasal dahil ngayong patay na si Ibarra, dalawa lamang ang pinagpipilian niya, ang kamatayan o ang pagpasok sa kumbento,

Nag-isip si Pari Damaso sa sinabi ni Maria Clara. Napaiyak siya habang sinasabi niya kung gaano niya kamahal si Maria Clara. Humingi siya ng tawad sa dalaga. Pinahintulutan niyang pumasok si Maria Clara sa kumbento kaysa piliin nitong mamatay.

Umalis siyang malungkot at pabulong niyang sinabing may Diyos nga  na nagpaparusa.

Ipinagdasal niya na siya na lang ang parusahan at huwag ang kaniyang anak, Nararamdaman niya ang sakit na nadarama ni Maria Clara.

No comments: