Thursday, September 10, 2009

Summary of Chapter 49 of NOLI ME TANGERE of JOSE RIZAL (Tagalog)Chapter 49- Summary of Chapter 49 of  NOLI ME TANGERE of JOSE RIZAL (Tagalog)
Buod ng Kabanata  49
Ang Tinig ng mga Pinag-uusig


Dahil sa  ayaw ni Ibarra na isipin ni Elias na umiiwas siya,hindi niya nagkataon para kausapin ang alperes na nasalubong niya. Naalala rin niya ang balak niyang dalawin si Maria.

Sa Bangka ay hindi na nagpaligoy-ligoy si Elias.

Sinabi ni  Elias na siya ang tinig ng mga sawimpalad. Si Kapitan Pablo na puno ng tulisan na ang pangalan ay hindi niya binanggit ay humihingi ng pagbabago sa pamahalaan
tulad ng paglalapat ng katarungan, pagbibigay ng dignidad sa mga tao, at pagbawas ng kapangyarihan sa mga guwardiya sibil na nagiging dahilan ng kanilang pag-aabuso sa karapatang pangtao..

Handa si Ibarra na gamitin ang pera upang humingi ng tulong sa mga kaibigan niya sa Madrid at pati sa Kapitan Heneral pero iniisip niya na sa halip makabuti ay baka lalong makasama ang kanilang balak.

Ipinaliwanag ni Ibarra na ang pagbawas ng kapangyarihan ng sibil ay makasama dahil baka malagay naman sa panganib ang mga tao.

Sinabi ni Ibarra na upang magamot ang sakit, kailangang gamutin ang sakit mismo at hindi ang sintomas lang. Kapag malala na ang sakit, kung kailangan ang dahas para ito ay masugpo ay kailangang ilapat ang ang panlunas kahit na nahapdi.

Nagdebate sila sa buting nagawa ng simbahan at ang sanhi ng panunulisan ng mga tao.

Hindi napapayag ni Elias si Ibarra sa kaniyang pakiusap sa binata kaya sinabi nitong sasabihin niya sa mga sawimpalad na umasa na lang sa Diyos.

No comments: