Monday, September 7, 2009

Summary of Chapter 46 of NOLI ME TANGERE of JOSE RIZAL (Tagalog)


Chapter 46- Summary of Chapter 46 of  NOLI ME TANGERE of JOSE RIZAL (Tagalog)
Buod ng Kabanata  46
Ang Sabungan

Ang sabungan ay laganap sa lahat ng parte ng Pilipinas. May bayad ang pagpasok dito. Sa lugar ng ulutan ay makikita ang mga tahur, ang magtatari at ang mga sobrang Mahilig sa sabong. Dito nagkakasunduan at nagbabayaran. Sa ruweda, ginanganp ang sultada.

Nang araw na yaon ay nasa loob ng sabungan si Kapitan Pablo, Kapitan Basilio at si Lucas. Dumating din si Kapitan
Tiyago na may daang manok na isasabong.

Maglalaban ang bulik ni Kapitan Basilio at ang lasak ni Kapitan Tiyago. Ang pustahan ay tatlong libong piso.

Ang magkapatid na Tarsilo at Bruno. ay gustong pumusta pero wala silang pera. Nangungutang sila kay Lucas  pero sinabi ng huli na hindi kaniya ang pera kung hindi kay Crisostomo Ibarra at mayroon siyang kondisyon sa pagpapa-utang.

Ang ama ng magkapatid ay pinatay ng guwardiya sibil pero ayaw nilang maghiganti.

Hindi pumayag ang nakakatandang kapatid sa kondisyon ni Lucas.

Nananalo ang pulang manok sa puti. Mamghinayang sila sa
Sama’y pinanalunan nila kung sila ay pumusta. Lalo pa itong sumidhi ng nakita nila ang asawa ni Sisa na si Pedro  na nanalo.

Ang susunod na laban ay ang mga manok ni Kapitan Tiyago at Kapitan Basilio.

Lumapit uli ang magkapatid kay Lucas. Binigyan sila ng tig tatlumpong piso sa kundisyong sasama sila sa paglusob sa kartel.

Hinikayat din ni Lucas na magsama pa ng iba at bibigyan niya ng dagdag na tig-sasampung piso. Pag nagtagumpay ang kanilang paglusob, bibigyan niya ng tig-dalawang daan piso ang magkapatid.

Ang mga armas daw ay darating kinabukasan.

Tuloy na ang sabong.

No comments: