Monday, September 14, 2009

Summary of Chapter 53 of NOLI ME TANGERE of JOSE RIZAL (Tagalog)


Chapter 53- Summary of Chapter 53 of  NOLI ME TANGERE of JOSE RIZAL (Tagalog)
Buod ng Kabanata  53
Ang Mabuting Araw ay Nakikilala sa Umaga

Maraming haka-haka tungkol sa ilaw na nakita sa libingan nang nagdaang gabi. Ayon sa mg Kapatiran ng San Francsico, may dalawampung kandila ang nakasindi. Si Ermana Sipa naman ay nagsabi na nakarinig siya ng panaghoy samantalang ang kura ay nagpaalaala sa mga kaluluwa sa purgatoryo.

 Nag-uusap si  Don Filipo at Pilosopong Tasyo tungkol sa pagtanggap ng alkalde sa pagbibitiw ni Don Filipo.

Hindi sang-ayon si  Pilosopo Tasyo na nagsabi ng kaniyang obserbasyon tungkol sa mga nangyayari sa bayan. Ang mga paglalakbay ng mga kabataan sa Europa ay nagdadagdag ng maraming kaalaman at tapang ng loob upang salungatin ang simbahan.

Sa pagpapalitan nila ng kuro-kuro, napansin ni Don Filipo na mahina na si Pilosopong Tasyo. Pinayuhan niya itong uminom ng gamut pero tumanggi ang matanda.

Sak kaniya, ang mga mamamatay na ay hindi na kailangan ng gamot. Pinakiusapan niya si Don Filipo na sabihin kay Ibarra na makipagkita sa kaniya dahil malapit na siyang mamatay.

Nagpaalam na si Don Filipo kay Pilosopong Tasyo.

.

No comments: