Sunday, September 13, 2009

Summary of Chapter 52 of NOLI ME TANGERE of JOSE RIZAL (Tagalog)


Chapter 52- Summary of Chapter 52 of  NOLI ME TANGERE of JOSE RIZAL (Tagalog)
Buod ng Kabanata  52
Ang Baraha ng Patay at ang mga Anino


Tatlong anino ang nag-uusap sa ilalim ng pinto ng libingan nang gabing yaon. Hinihintay nila Si Elias.

Napag-usapan nila kung bakit sila pumayag na lusubin ang kumbento. Ang isa ay napangakuan daw ni Ibarra  na ipagagamot ang asawa sa Maynila.

May dumating na isang tao na nagpaliwanag na hindi kaagad siya nakarating dahil siya ay sinusubaybayan ng sibil. Inutusan niya ang mga dinatnan niya na maghiwa-hiwalay muna sila at bukas nila tatanggapin ang mga sandata. Ipinagbunyi nila si Crisostomo Ibarra.


Naiwan ang bagong dating na naghintay pa sa ikalawang anino. Sa sinilungan nila nagkita ang dalawa.Sa ibabaw ng puntod ay nagsugal sila pampalipas ng oras.  Ang mas mataas na lalaki ay si Elias at ang may pilat sa mukha ay si Lucas.

Natalo si Elias at umalis na. Dalawang sibil na nag-uusap tungkol sa paghuli kay Elias ang nakasalubong si Lucas.
Sinabi ni Lucas na siya ay papunta sa simbahan para magpamisa.

Pinakawalan nila si Lucas nang makita ang pilat nito. Ang sunod naman nilang sinita ay si Elias na sinabing hinahabol niya ang taong may pilat dahil ito ang bumugbog sa kaniyang kapatid. Hinabol ng mga sibil si Lucas

No comments: