Wednesday, September 9, 2009

Summary of Chapter 48 of NOLI ME TANGERE of JOSE RIZAL (Tagalog)


Chapter 48- Summary of Chapter 48 of  NOLI ME TANGERE of JOSE RIZAL (Tagalog)
Buod ng Kabanata  48
Ang Talinhaga

Kaagad pinuntahan ni  Ibarra ang bahay ni Kapitan Tiyago nang siya ay dumating upang ibalita na hindi na siya ekskumulgado ng simbahan. Dala niya ang sulat mula sa arsobispo na kailangang ibigay niya sa kura.

Natuwa si Tia Isabel sa balita. Sa balkonahe ay nakita niya ang kasintahan na nakaupo habang si Linares ay nag-aayos ng kumpol ng bulaklak. Nagulat ang dalaga at si Linares pagdating ni Ibarra.

Sinabi lang ni Ibarra ang magandang balita ay siya ay nag-palaam na malungkot.

Malungkot din si Maria Clara.

Pumunta siya sa pinagagawang paaralan kung saan binati siya ni Nol Juan. Ibinalita rin niya ang pagka-alis ng kaniyang ekskumonikasyon.

Nandoon din si Elias na kasama ng manggagawa. Gusto ni Elias na kausapin si Ibarra kahit ilang oras lang. Sa banding hapon, sabi ni Elias ay mamangka sila sa lawa para mag-usap.
Pumayag si Ibarra. Dumating si Nol Juan at ibinigay sa kaniya ang listahan ng mga gumagawa sa paaralan. Wala ang pangalan ni Elias. .

No comments: