Friday, September 18, 2009

Summary of Chapter 57 of NOLI ME TANGERE of JOSE RIZAL (Tagalog)


Chapter 57- Summary of Chapter 57 of  NOLI ME TANGERE of JOSE RIZAL (Tagalog)
Buod ng Kabanata  57
Vae Victus! Sa Aba ng Mga Manlulupig


Maraming nag-uusisa sa kwartel sa mga nahuling buhay sa mga lumusob sa kumbento, Naroon ang alperes na namumuno ng imbestigasyon , si Donya Consolacion, ang direktorsilyo at ang kura na dumating ng gabi na,

Tinanong niya sina Ibarra at Don Filipo. Kasunod niya ang batang duguan ang suot.

Pinagpapalo ng yantok si Tarsilo hanggang siya ay duguan.

Hindi umamin si Tarsilo na kasangkot si Ibarra. Ipinagtapat niya niya na paghihiganti ang dahilan ng kanilang paglusob.

Isang bilanggo na nagpapalahaw ang itinanong sa kaniya kung sino. Ang kura paroko ay umalis nang hindi makatagal sa parusang ginagawa sa bilanggo. Nakita niya ang parang baliw na dalaga na kapatid nina Tarsilo at Bruno.

Namatay si Tarsilo pagkatapos ilang beses ilublob sa balon ng maruming tibig.


Ang napagtuunan naman ay ang isang preso na nahuli lang nagbabawas sa may kumbento, Ipinabalik ito sa karsel ng alperes dahil pagod at antok na siya.

No comments: