Tuesday, September 15, 2009

Summary of Chapter 54 of NOLI ME TANGERE of JOSE RIZAL (Tagalog)


Chapter 54- Summary of Chapter 54 of  NOLI ME TANGERE of JOSE RIZAL (Tagalog)
Buod ng Kabanata  54
Lahat ng Lihim ay Nabubunyag at Walang Di Nagkakamit ng Parusa

Nagmamadaling sumugod ang  kura sa bahay ng alperes upang sabihin dito na lulusubin ang kumbento ayon sa isang babae na nagkumpisal sa kaniya.

Naghanda ang alperes at ang kura para mahuli ng buhay ang mga insurektos at malaman kung sino ang utak nila.

Isang lalaki ang mabilis na patungo sa bahay ni Ibarra. Ito ay si Elias. Sinabi nito si binata ang paglusob na gagawin sa kumbento nang gabing yaon.

Pinasusunog nito ang mga dokumento na maaring magsangkot sa kaniya sa kaguluhan. Nagtapat din siya na si Ibarra ang pinagbibintangan na namumuno sa pagrerebelde.

Habang pinipili nila ang mga kasulatan, nakita ni Elias ang tungkol kay Don Pedro Eibarramenda na ipinagtapat ni Ibarra na kaniyang nuno.

Tinangkang patayin ni Elias si Ibarra nanag makilala niya na ang nunong yaon ang nagpahirap sa kanilang angkan.

Napigilan pa rin ni Elias ang pagpatay kay Ibarra na naiwang nagtataka sa pangtangka ni Elias sa kaniyang buhay.

No comments: