Friday, September 11, 2009

Summary of Chapter 50 of NOLI ME TANGERE of JOSE RIZAL (Tagalog)


Chapter 50- Summary of Chapter 50 of  NOLI ME TANGERE of JOSE RIZAL (Tagalog)
Buod ng Kabanata  50
Ang mga Kaanak ni Elias

Bago nagkahiwalay si Elias at Ibarra, ikunuwento ng piloto ng Bangka ang kaniyang buhay.

Ang kaniyang nuno ay napagbintangang nagsunog ng bahay-kalakal kung saan siya nagtrabaho. Nahatulan siyang ilibot  sa bayan at paghahagupit sa daan. Ang kaniyang asawa ay natutong maghanap ng hindi magandang trabaho para lamang sila mabuhay. Dahil sa sama ng loob, nagbigti ang lalaki.

Hindi ito naipalibing ng asawa kaya pinarusahan ding paluin pagkatapos niyang manganak. Tumakas ang babae kasama ang mga anak, Ang kaniyang panganay ay naging tulisan. 

Isang araw ay natagpuang patay ang babae kaya magpasiya ang bunsong anak na lumayo. Siya ay namasukang obrero sa isang mayamang angkan. Nagsinop siya at akapagpundar ng kabuhayan.
Nakakilala siya ng isang dalaga na kaniyang niligawan.
Nabuntis ang babae na hindi pa sila kasal. Kambal ang naging anak; si Elias at ang kapatid nitong babae. Nakulong siya dahil sa mayaman ang magulang ng dalaga.

Ipinamulat sa kanila ng magulang ng kanilang ina na patay na ang kanilang ama.Nag-aral si Elias sa mga Heswita at sa Concordia naman ang kaniyang kapatid.


Nang mamatay ang kanilang nuno, umuwi sila sa lalawigan para asikasuhin ang naiwang kabuhayan.

Isang kamag-anak nila ang nagbunyag ng kanilang lihim na pinatunayan ng matadang utusan. Ang utusan palang ito ay ang kanilang ama.

Ang kasintahan ng kapatid ni Elias ay ipinakasal ng magulang sa iba. Naglayas ang kapatid niya at lumipas ang ilang buwan, natagpuan itong patay.

Umalis si Elias sa kanilang lalawigan at nagpagala-gala na lamang.

Sa pagpapapalitan ng kuro-kuro, sa huli ay nakiisa si Ibarra sa mga nangyari kay Elias pero naniniwala siya ang sama ay hindi napupuksa  ng sama rin.

No comments: