Monday, September 21, 2009

Summary of Chapter 60 of NOLI ME TANGERE of JOSE RIZAL (Tagalog)


Chapter 60- Summary of Chapter 60 of  NOLI ME TANGERE of JOSE RIZAL (Tagalog)
Buod ng Kabanata  60
Ikakasal na si Maria Clara


Dahil hindi hinuli si  Kapitan Tiyago, siya ay nagpamisa sa tatlong simbahan. Hindi man siya naimbita na kagaya ni Kapitan Tinong kasama ng mga sikat na tao pero masaya pa rin siya dahil mas masuwerte siya sa Kapitan. Mula nang naimbitahan si Kapitan Tinong, nagging sakitin ito dahil natatakot itong mabati ng isang pilibustero at mawala ang pribilehiyo niya na malapit sa pamahalaan.

Umakyat ng pamamanhikan si Linares at mag-asawang de Espadana. Humarap si Maria kahit siya ay masama ang pakiramdam.

Napagkasunduan ang kanilang kasal ni Linares.
Inisip na ni Kapitan Tiyago na labas masok siya sa palasyo dahil kay Linares na mamanugangin niya.

Kinabujasan ay maraming panauhin si Kapitan Tiyago, kasama na sina Pari Salvi. Pari Sybila, ang alperes na itinaas na ang ranggo. Dumating din si Tinyente Guevarra ng mga sibil.

Naging usap-usapan ng mga kababaihan si Maria na tinawag na tanga dahil alam nilang pagsasamantalahan lang ni Linares ang kayamanan nito.

Nandoon din yong madali kaagad siyang nakahanap ng kapalit ng kaniyang kasintahang bibitayin.

Nasaktan si Maria sa lahat ng narinig niya.

Si Pari Salvi ay nabalitang ililipat sa Maynila pero ang alperes ay di pa alam kung saan madedestino.

Sabi ni Tinyente Guevarra, hindi mabibitay si Ibarra kagaya ng GOMBURZA. Maaring ipatapon lang.

Lumabas sa azotea si Maria Clara at doon nakita niya ang isang bangka na may lamang mga damo. Si Ibarra at si Elias ang nasa bangka. Tinulungan ni Elias na tumakas si Ibarra at nakiusap ito na dalhin muna siya  kay Maria Clara.

Binibigyan na ni Ibarra ng laya si Maria Clara na nagtapat na kaya lamang siya magpapakasal ay dahil sa namatay nitong ina at ang dalawa niyang amang buhay pa.

Pagkatapos magpaalaman, muling bumalik si Ibarra sa bangka at sumagwan papalayo si Elias habang umiiyak si Maria.

No comments: